Werk

Het hebben van werk betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer zingeving. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen. De eigen kracht van de mensen staat daarbij centraal.