Hoe werken de rioolmaatregelen die in 2023 in een deel van de Lochtstraat in Ospel zijn aangelegd. 
Onderstaande illustraties leggen de werking uit.

Situatie 1: Tot 30mm neerslag per uur

Flinke neerslag

Als het regent wordt het regenwater afgevoerd via het rioolstelsel. Echter, bij een flinke bui van 20-30mm neerslag per uur, krijgt het rioolstelsel in Ospel het water niet meteen verwerkt en op sommige lager gelegen locaties (zoals een deel van de Lochtstraat) ontstaat er tijdelijk water op straat. Het water blijft echter onder de kruin (het midden) van het wegdek en loopt weg via de waterafvoer tussen de weg en de parkeervakken.

De ondergrondse waterbuffer aan de Meester Schakenhof wordt bij deze hoeveelheid neerslag alleen ingezet voor het water van de woningen aan de Lochtstraat. Die zijn tijdens het project afgekoppeld van het riool.

Situatie 2: Meer dan 30mm neerslag per uur

Hevige neerslag

Bij een hevige bui waarbij meer dan 30mm neerslag per uur valt, raakt het riool vol en komt het water boven de kruin van de weg uit. Het stroomt dan via de lijngoot (tussen het trottoir en de parkeervakken) naar de ondergrondse waterbuffer aan de Meester Schakenhof. Daarmee voorkomen we dat het regenwater in tuinen of woningen stroomt.

De ondergrondse waterbuffer aan de Meester Schakenhof kan 900m3 water opvangen. Staat de kelder na een bui half vol, dan laten we het water in de bodem zakken. Komt de kelder helemaal vol te staan dan wordt het water grotendeels teruggepompt naar het riool zodra het riool dat aankan.

Omdat er steeds vaker extreme buien vallen is tijdelijk water op straat inmiddels een gangbaar fenomeen in Nederland. Een straat behoort tegenwoordig tot de tijdelijke berging van regenwater. Door de ondergrondse waterbuffer niet direct aan te spreken houden we voldoende reserve (berging) bij de echt extreme buien. Zo houden we samen de omgeving droog en blijft de doorgaande weg begaanbaar voor alle hulpdiensten.