• De rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de transparantie van de lokale overheid en de publieke verantwoording aan de inwoners. Ook heeft zij de wettelijke taak de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol.
  • De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Ze kan zelfstandig onderzoek doen, maar kan ook ingaan op onderzoeksvoorstellen van de gemeenteraad of de inwoners van Nederweert.