• De rekenkamer levert een bijdrage aan de transparantie van de lokale overheid en de publieke verantwoording aan de inwoners. Ook heeft zij de wettelijke taak de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende rol.
  • De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan. Ze kan zelfstandig onderzoek doen, maar kan ook ingaan op onderzoeksvoorstellen van de gemeenteraad of de inwoners van Nederweert.

Lees hier de Verordening gemeentelijke Rekenkamer Nederweert 2023

Lees hier het Reglement van Orde van de Rekenkamer Nederweert