In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland op een duurzame manier aardgasvrij verwarmd worden. Hiervoor heeft de gemeente een transitievisie warmte (TVW) opgesteld. Daarin staan de plannen voor het duurzaam verwarmen van Nederweert.  Alle inwoners, bedrijven en instellingen krijgen hiermee te maken.  Daarom heeft  de gemeente Nederweert ook een publieksvriendelijke website laten ontwikkelen waarin de TVW wordt toegelicht. De website brengt o.a. ook de verschillende stappen en maatregelen in richting aardgasvrij in beeld. De nieuwe website werd woensdag 23 februari 2022 gelanceerd door wethouder Stienen en energiecoach Peter Hermans van de Nederweerter energie coöperatie Newecoop. 

Voor 2050 moeten alle gebouwen in Nederweert op een duurzame manier worden verwarmd. Met alle gebouwen bedoelen we alle woningen, maar dus ook alle bedrijfsgebouwen en alle gebouwen van andere organisaties (kerken, scholen etc.). We maken niet in één keer onze hele gemeente aardgasvrij. Dit zal stapsgewijs en buurt voor buurt moeten gebeuren. Deze stappen en wat je als inwoner zelf al allemaal kan gaan doen staat omschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). 

Publieksvriendelijke website voor informatie transitievisie warmte

Om al inwoners van Nederweert op een eenvoudige te informeren is nu een publieksvriendelijke interactieve website beschikbaar. Er is ook een video beschikbaar die een toelichting geeft op de bedoeling en opzet van de website. 
De website maakt de Transitievisie warmte inzichtelijk. De website is een aanvulling op een beknopte rapportversie van de TVW. 

Gerichte informatie 

De website geeft bewoners gericht informatie over de warmtetransitie en biedt concreet handelingsperspectief. “Bewoners kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig doorklikken naar hun eigen buurt. Ze vinden dan wat de (voorlopige) plannen zijn voor die buurt en wat ze zelf kunnen doen om zich daarop voor te bereiden. De website is overzichtelijk en gemakkelijk te bekijken op telefoons, tablets, laptops en desktops.

Bewustwording en betrokkenheid

Met deze website wil de gemeente  bijdragen aan het creëren van bewustwording en betrokkenheid bij bewoners. 

Blijvend in ontwikkeling

De transitievisie warmte (TVW) is een levend document dat zich verder blijft ontwikkelen en minimaal om de 5 jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Via deze interactieve website kan de TVW gemakkelijk aangepast worden met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Ook in de fase van uitvoeringsplannen op wijkniveau (WUP) kan de interactieve website een rol spelen als communicatiemiddel naar inwoners, ondernemers en andere stakeholders. 

Energiecoach Newecoop

Wilt u na het lezen van deze tekst over de warmtetransitie een energiecoach van Newecoop raadplegen? Neem dan contact op met de energiecoöperatie via www.newecoop.nl