Wat is het?

Deze informatie heeft betrekking op de subsidieaanvragen voor de periode 2025-2026

De waarderingssubsidie heeft als doel het ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur van krachtige en toekomstbestendige verenigingen, stichtingen of organisaties (en/of activiteiten) die van algemeen maatschappelijk belang zijn voor de inwoners van de gemeente Nederweert.

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een waarderingssubsidie moet worden ingediend vóór 1 juni 2024.

Voor wie?

De volgende verenigingen, stichtingen of organisaties komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie:

 • zangkoren
 • toneelverenigingen
 • muziekgezelschappen (harmonieën en fanfares)
 • schutterijen
 • Scouting en Jong Nederland-afdelingen
 • sportverenigingen
 • ouderenverenigingen
 • meer bewegen voor ouderen-groepen
 • vrouwenverenigingen
 • andere verenigingen, stichtingen of organisaties, zoals opgenomen onder artikel 1.J1 van het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019 - Hoofdstuk 1

DigiD linkAanvraag waarderingssubsidie 2025-2026

eHerkenning linkAanvraag waarderingssubsidie 2025-2026

Aanvraag waarderingssubsidie 2025-2026 (Printversie)

Vraagt u voor het eerst een Waarderingssubsidie aan?

Dan moet u de volgende gegevens van uw vereniging, stichting of organisatie meesturen:

 • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten.

Indien wij nog aanvullende informatie nodig hebben, nemen wij contact met u op.

Hoe is de waarderingssubsidie opgebouwd?

Hoe de waarderingssubsidie is opgebouwd, leest u in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019 - Hoofdstuk 1.

Voor verenigingen, stichtingen of organisaties met leden binnen de categorie zangkoren, toneelverenigingen, muziekgezelschappen, schutterijen, Scouting en Jong Nederland-afdelingen, sportverenigingen, ouderenverenigingen en vrouwenverenigingen geldt:

 • Een vast bedrag:
  a. per lid in de leeftijd tot en met 20 jaar (behalve voor ouderenverenigingen en vrouwenverenigingen);
  b. per lid in de leeftijd van 65 jaar en ouder (behalve voor Scouting en Jong Nederland-afdelingen).
 • Eventueel een aanvullend vast bedrag.

Voor verenigingen, stichtingen of organisaties die geen leden hebben, maar die wel voor een waarderingssubsidie in aanmerking zijn gebracht, gelden vaste bedragen. De bedragen zijn opgenomen op een lijst in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019 - Hoofdstuk 1.

Voor Meer Bewegen voor Ouderen-groepen geldt een vast bedrag per lesuur. De subsidie wordt per kalenderjaar verleend en wordt na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld op basis van het werkelijke aantal lesuren.

Subsidieperiode

 • De subsidie wordt, als sprake is van een subsidie op basis van ledental en/of een vast bedrag, toegekend voor de periode van twee kalenderjaren.
 • De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald.

Ontvangstbevestiging

Als u een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

Wanneer krijgt u bericht?

U ontvangt uiterlijk 31 december 2024 bericht.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand van het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Nederweert 2019. Besluitvorming zal plaatsvinden na vaststelling van de begroting voor 2025 (voorzien op 5 november a.s.).