Wat is het?

De gemeente Nederweert heeft een vrijwilligersverzekering. Als vrijwilliger, mantelzorger en maatschappelijke stagiair bent u automatisch verzekerd. U hoeft hiervoor niets te betalen.

Risico’s bij vrijwilligerswerk

Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente de VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten. De gemeente Nederweert heeft de meest uitgebreide dekking (BasisPluspolis).

Schademelding doen

 • U vult het schadeformulier in

Schadeformulier

 • De gemeente controleert of het om een melding met betrekking tot de vrijwilligersverzekering gaat.
 • De gemeente dient de melding in bij de verzekering.
 • De schadebehandelaar handelt de schade rechtstreeks met de benadeelde af.
 • Let op: secundaire dekking.

Verzekerde risico’s

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid voor de organisatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Rechtsbijstand

Verzekerden

 • Vrijwilliger. Degene die vanuit een collectief, onverplicht en onbetaald werk verricht. De vrijwilliger doet dat werk voor anderen en/of de samenleving en dient daarmee een maatschappelijk belang. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan.
 • Mantelzorger. Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Maar ze vervullen wel een bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. Mantelzorgers zijn daarom meeverzekerd op het onderdeel ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering.
 • Maatschappelijke stagiair. Degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten, waarbij hij/zij een maatschappelijk belang dient. Maatschappelijke stagiairs worden vaak gezien als ‘vrijwilliger van de toekomst’. Zij zijn daarom meeverzekerd op de VNG Vrijwilligersverzekering.

Niet verzekerden

 • Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen
 • Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet zich voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex in. Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang

Verzekerde waarde

 • De verzekerde risico’s staan vermeld op het dekkingsoverzicht.
 • Per gebeurtenis wordt een maximaal bedrag uitbetaald. Er geldt geen eigen risico!

Eigen aansprakelijkheidsverzekering vereniging en/of organisatie

Voor verenigingen en organisaties is het verstandig om een eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Ook voor zaken die niet direct te maken hebben met vrijwilligerswerk kan uw organisatie voor worden aangesproken. Een lid van een vereniging die zijn hobby en/of sport beoefent, valt bijvoorbeeld niet onder de vrijwilligersverzekering. De verzekering geldt alleen als een persoon daadwerkelijk (op het moment van schade) vrijwilligerswerk doet.

Evenementenverzekering

De VNG Vrijwilligersverzekering sluit naadloos aan op de VNG Evenementenverzekering.