Volle raadzaal op 27 maart tijdens omgevingsbijeenkomst Lambertushof 

Op het moment dat de Lambertustoren zeven keer slaat, is er geen stoel meer vrij in de raadzaal van het gemeentehuis. Omwonenden, ondernemers en belanghebbenden van de Lambertushof en omgeving kwamen maandag 27 maart bij elkaar om ideeën uit te wisselen over de inrichting van dit belangrijke deel van het Nederweerter centrum. 

De ruim 75 aanwezigen droegen bij aan een energieke en waardevolle bijeenkomst. Wethouder Jorik Franssen is enthousiast.

Toekomstbestendig centrum

“Om onze lokale economie te versterken, investeert de gemeente Nederweert in het gebied Lambertushof en omgeving”, vertelt wethouder Franssen (Economische gebiedsontwikkeling). “We zetten stappen in de ontwikkeling van één aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum, goede verbindingen richting de Lambertushof, Kerkstraat-Noord en de Kapelaniestraat en we kijken naar de inpassing van MFA de Pinnenhof in het gebied.”

Ontwerpscenario’s

Omdat we het belangrijk vinden dat betrokkenen meedenken over de inrichting van het gebied, organiseerde de gemeente op 27 maart een eerste omgevingsbijeenkomst. In aanloop naar deze bijeenkomst zijn de kenmerken en mogelijkheden van het gebied in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke ontwerpscenario’s. De aanwezigen konden tijdens de avond reageren op de verschillende scenario’s. ‘Wat moeten we behouden’ en ‘wat kunnen we verbeteren’ waren de vragen die centraal stonden. 

Waardevolle inbreng

Wethouder Jorik Franssen: “Goed om zoveel betrokkenheid en enthousiasme te ervaren. Tijdens de avond deelden de aanwezigen hun mening over thema’s als parkeren, ondernemerschap, groen, openbare ruimte en verkeersveiligheid. Uiteindelijk worden er door de gemeente definitieve keuzes gemaakt over het opwaarderen van het gebied. En bij een positief besluit van de gemeenteraad wordt eind dit jaar gestart met de parkeerplaats achter de Lambertushof.” 

De wethouder bedankt alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng en kijkt uit naar de tweede omgevingsbijeenkomst in mei.

Hier kunt u de resultaten van de participatieavond bekijken