Verhuist u binnen de gemeente Nederweert? Of komt u in de gemeente Nederweert wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan direct online.
Verhuizing doorgeven (DigiD)

Wanneer doorgeven?

U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 4 weken voor de verhuizing, tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw officiële verhuisdatum.

Briefadres

Heeft u geen vast woonadres of verblijft u in een instelling? Dan kunt u zich bij de gemeente laten inschrijven op een briefadres. Dit is een postadres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. Een briefadres regelt u persoonlijk bij ons aan de balie. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Goed om te weten

 • De bewoner van het briefadres ontvangt de post en zorgt ervoor dat u de post persoonlijk krijgt. 
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

Meenemen

 • uw identiteitsbewijs
 • een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres
 • een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

U kunt zelf uw verhuizing doorgeven. In bepaalde gevallen kunt u ook de verhuizing voor iemand anders doorgeven.
Toestemming hoofdbewoner

Uw eigen verhuizing doorgeven

 • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
 • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Verhuist u naar een andere gemeente?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente Nederweert. Dat regelen wij voor u.

Hoe werkt het?

Verhuist u naar een ander adres binnen Nederland? U moet dan binnen 5 dagen aangifte hiervan doen bij uw (nieuwe) gemeente. Aangifte doen van verhuizing is verplicht. Soms mogen andere personen de aangifte voor u doen.

De volgende personen zijn verplicht aangifte te doen:

 • iedere meerderjarige (18 jaar of ouder);
 • de ouders, voogd of verzorgers voor minderjarigen jonger dan 16 jaar;
 • de ouders, voogd of verzorgers voor inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar. Minderjarigen van 16 en 17 jaar mogen ook zelf aangifte doen;
 • de curator van de persoon die onder curatele staat.

De volgende personen mogen aangifte voor een ander doen:

 • een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres;
 • ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres;
 • echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar, als zij hetzelfde woonadres hebben;
 • iedere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is door de aanvrager;
 • het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die in die instelling verblijft (onder bepaalde voorwaarden).

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte hebt u nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte moet u vermelden:

 • uw naam en geboortedatum
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van uw verhuizing

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bijvoegen.

Opsturen naar:
Antwoordnummer 8006
T.a.v. Burgerzaken
6031 ZX Nederweert
(postzegel is niet nodig)

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt moet u persoonlijk naar het gemeentehuis komen. U dient van te voren een telefonische afspraak te maken. Vervolgens moet u op het gemeentehuis in elk geval de volgende documenten tonen:

 • een verklaring waarin de hoofdbewoner toestemming verleent;
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • uw geldige identiteitsbewijs.

Bent u tevreden over deze pagina?