Verbetering leefomgeving

Het buitengebied van Nederweert is aan het veranderen. Een belangrijke trend en verwachting is dat veel (agrarische) bedrijven (zullen) stoppen. En tegelijkertijd moet er meer ruimte komen voor de energietransitie, klimaatadaptatie en groen en natuur. Deze veranderingen vormen kansen; ze bieden mogelijkheden om de kwaliteit van de leefomgeving in het buitengebied te verbeteren.

Stap voor stap kan zo gewerkt worden aan een buitengebied met:

  • meer begrip voor elkaar
  • een aantrekkelijker landschap
  • meer groen
  • interessante toeristische routes
  • minder hinder van veehouderijen
  • meer ruimte voor duurzame energievormen
  • meer ruimte voor de opvang van water
  • een grote diversiteit aan functies op de vrijkomende locaties

Hoe het buitengebied zich ontwikkelt, is afhankelijk van de kansen die zich aandienen. Als we per kans maar stappen zetten in de gekozen richting. Hierbij staat de sloop van overbodige, vrijkomende gebouwen regelmatig centraal.