Veiligheidsregio Limburg-Noord

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Nederweert hoort bij de regio Limburg-Noord. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Ook is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, ambulancezorg Limburg-Noord en ProRail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.
Meer informatie over de Veiligheidsregio, zoals het actuele nieuws en het Publieksjaarverslag vindt u op de website van de Veiligheidsregio(externe link).

Limburg Veilig

Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op Limburg Veilig(externe link) staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie.

GGD Limburg-Noord

Deze instantie bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid van de bijna 520.000 inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. De GGD adviseert gemeenten en partners op basis van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals antirookcampagnes, overgewicht en pesten.

Brandweer Limburg-Noord

De brandweer redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Vanuit 31 brandweerposten, waarvan 29 volledig op vrijwillige basis bemand, wordt 24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. Daarnaast werkt de brandweer aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van (brand)veiligheid. 
Sinds 2009 maakt brandweer Nederweert (externe link)deel uit van één brandweerorganisatie onder regionale vlag voor de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

Bent u tevreden over deze pagina?