Veiligheidsregio Limburg-Noord

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Nederweert hoort bij de regio Limburg-Noord. Binnen Veiligheidsregio Limburg-Noord werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door de deelnemende gemeenten. Ook is de veiligheidsregio een samenwerkingsverband tussen de politie, gemeenten, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat, ambulancezorg Limburg-Noord en Prorail. Het doel van de samenwerking is gezamenlijke voorbereidingen treffen en de aanpak van een ramp of crisis gecoördineerd tot stand brengen.

Limburg Veilig

Welke risico’s kent de regio Limburg-Noord? Denk aan extreem weer, stroomuitval, brand of een gifwolk. Welke maatregelen treft de overheid? En wat kun je zelf doen als het toch mis gaat? Op Limburg Veilig(externe link) staat hoe je je kunt voorbereiden op de verschillende risico’s en wat je moet doen tijdens of na een noodsituatie.

GGD Limburg-Noord

Deze instantie bevordert, beschermt en bewaakt de gezondheid van de bijna 520.000 inwoners in de regio. De GGD stimuleert gezond gedrag en bestrijdt gezondheidsrisico’s. De GGD adviseert gemeenten en partners op basis van gezondheidsonderzoeken onder de bevolking over (lokaal) gezondheidsbeleid, zoals antirookcampagnes, overgewicht en pesten.

Brandweer Limburg-Noord

De brandweer redt mens en dier, voorkomt en bestrijdt brand en verleent hulp bij ongevallen. Vanuit 31 brandweerposten, waarvan 29 volledig op vrijwillige basis bemand, wordt 24/7 gezorgd voor de veiligheid in onze regio. Daarnaast werkt de brandweer aan het voorkomen, reduceren en beheersen van risico’s op gebied van (brand)veiligheid. 
Sinds 2009 maakt brandweer Nederweert (externe link)deel uit van één brandweerorganisatie onder regionale vlag voor de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert. 

Veilig wonen

Een inbraak heeft vaak meer negatieve gevolgen dan u denkt. De materiële schade is natuurlijk heel vervelend, maar de psychische schade is vele malen erger. Het feit dat een onbekende in de woning is geweest, kan een heel onveilig gevoel geven.Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande bouw (PKVW) heeft u tot 90% minder kans op inbraak. Door middel van het (laten) aanbrengen van goedgekeurd hang- en sluitwerk, een rookmelder en een buitenlamp kunt u het risico van inbraak aanzienlijk verminderen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande bouw

De kans op inbraak in een woning, die voldoet aan de eisen van het keurmerk is vele malen lager dan in een woning zonder keurmerk. Het effect wordt nog groter als bewoners de veiligheidsmaatregelen ook goed gebruiken, zoals het sluiten van ramen en deuren en het inschakelen van verlichting bij afwezigheid. Door het aanbrengen van een brandmelder, neemt de brandveiligheid in de woning toe. Veel verzekeraars geven daarom korting op de inboedelverzekering wanneer uw woning voldoet aan de veiligheidseisen.

Werkwijze

U kunt uw woning met een aantal eenvoudige handelingen veiliger maken. U vraagt (gratis) preventieadvies van een PKVW-erkend bedrijf bij u in de buurt. De adviseur bekijkt samen met u wat nodig is om te voldoen aan de eisen van het keurmerk. Vervolgens voert u de geadviseerde maatregelen uit of laat ze uitvoeren door een PKVW-erkend bedrijf. Na controle door een PKVW-erkend bedrijf ontvang u het certificaat. Een kopie van het certificaat stuurt u naar uw verzekeringsmaatschappij en vraag om premiekorting op uw inboedelverzekering.

Informatie

Wilt u meer informatie over het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bestaande bouw of een overzicht van de PKVW-erkende bedrijven in onze regio? Surf naar www.politiekeurmerk.nl(externe link).

Veilige school

De gemeente Nederweert heeft samen met de gemeente Weert, Cranendonck, diverse scholen, de politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie het convenant Veiligheid in en om de school ondertekend. Het convenant Veiligheid in en om de school heeft tot doel om afspraken te maken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag door jongeren in en om de scholen. Door ondertekening van het convenant hebben de partijen kenbaar gemaakt dat ze een herkenbaar beleid over veiligheid voeren op de scholen. 

Veilig drinkwater 

Ons drinkwater is veilig én lekker. Dat willen we graag zo houden. Ook voor de generaties die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zorgvuldig met ons grondwater omgaan. In Limburg wordt 75% van ons drinkwater gewonnen uit grondwater. De rest maakt WML van oppervlaktewater. Van Maaswater om precies te zijn. Om vervuiling van het grondwater te voorkomen zijn waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones aangewezen. Zij worden extra beschermd. Er gelden strengere milieuregels dan op andere plekken in Limburg.

Woont u in een beschermd gebied? 

Op deze kaart(externe link) ziet u of u in een waterwingebied,  een grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone woont of werkt. Kies ‘Omgevingsverordening 2014’, vervolgens kaart 8 ‘Milieubeschermingsgebieden’ en vink ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ aan.

Woont of werkt u in een beschermd gebied? Dan mag u hier niet zomaar bouwen of bijvoorbeeld een bedrijf starten of uitbreiden. Voor een aantal activiteiten geldt een volledig verbod. Sommige activiteiten zijn wel mogelijk als u er een ontheffing voor heeft en aan de regels voldoet. De Omgevingsverordening(externe link) geeft hier meer informatie over. Vragen? Bel of mail dan met  (043) 389 99 99 of servicedesk@prvlimburg.nl.

Vervuiling melden

U kunt uw klacht over de toestand van uw drinkwater, het zwemwater of andere milieuzaken digitaal melden via het klachtenformulier(externe link).

Bent u tevreden over deze pagina?