Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen rondom de opvang van vluchtelingen in Nederland. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Check ook de flyer ‘Veilig op de vlucht'; deze is beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Nederlands.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen zich melden voor noodopvang?

Voor noodopvang kunnen ze naar Sporthal De Berkel in Horst aan de Maas. Daar blijven ze één tot drie dagen. Daarna gaan ze naar een andere plaats waar ze langer kunnen blijven. Bijvoorbeeld een hotel, tijdelijke woonruimte of bij mensen thuis. De Veiligheidsregio bepaalt waar mensen naartoe gaan. 

Het adres van Sporthal De Berkel is:

  • Linnenstraat 20 
  • 5961 HA Horst aan de Maas.

Hoe word ik een gasthuishouden?

Gasthuishoudens kunnen zich aanmelden via TakeCareBnB via www.takecarebnb.org. Na aanmelding volgt een screeningsgesprek en krijgt u uitleg over de procedure en ondersteuning.

Ik heb Oekraïense vluchtelingen in huis. Kunnen ze zich bij op mijn adres laten inschrijven?

Ja, vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit en een geldig identiteitsbewijs kunnen zich op uw adres laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook zogenaamde derdelanders kunnen zich laten inschrijven. Met derdelanders bedoelen we vluchtelingen die:

  • een andere nationaliteit hebben dan de Oekraïense;
  • hun identiteit en nationaliteit kunnen aantonen;
  • kunnen aantonen dat zij op 23 februari 2022 in het bezit waren van een geldige Oekraïense verblijfsvergunning.

Bel (0495) 677 111 voor meer informatie of om een afspraak te maken.

Ik vang een Oekraïense gezin met kinderen op. Bij wie kan ik terecht voor advies en hulp?

Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG). Zij bieden ondersteuning aan het Oekraïens gezin, de kinderen en aan u als gastgezin. Kijk voor meer informatie op https://www.cjgml.nl/nederweert/

Ik heb Oekraïense vluchtelingen in huis. Krijg ik een vergoeding voor de opvangkosten?

Nee, er is geen financiële vergoeding voor gasthuishoudens. 

Heeft het opvangen van vluchtelingen invloed op uitkeringen en toeslagen?

Het kan zijn dat het opvangen van vluchtelingen invloed heeft op uitkeringen, toeslagen of lokale heffingen. Hieronder staan in het kort de eventuele gevolgen beschreven. Neem - voordat u besluit om gasthuishouden te worden - contact op met de betreffende organisatie zodat u weet wat de eventuele gevolgen zijn.

Ik heb een bijstandsuitkering of uitkering via de SVB of het UWV

Het uitgangspunt is dat het tijdelijke verblijf geen gevolgen heeft voor de hoogte van de bijstandsuitkering, de uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Indien u een uitkering ontvangt, bent u wel verplicht te melden dat u een vluchteling in huis heeft.

Ik ontvang toeslag(en)

De overheid brengt op dit moment in kaart wat de gevolgen zijn van het in huis nemen van een gast op het ontvangen van toeslagen zoals kinderopvangtoeslag en huurtoeslag.

Waterschapsbelasting en gemeentelijke belastingen

Wanneer u een eenpersoonshuishouden vormt, kan de opvang gevolgen hebben voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Uitgangspunt is dat gasthuishoudens geen negatieve gevolgen ondervinden op de te betalen lokale heffingen en op de kwijtschelding van lokalen heffingen. De eventuele gevolgen op de waterschapsbelasting worden nog in kaart gebracht.

Krijgen Oekraïense vluchtelingen financiële hulp?

Vluchtelingen krijgen leefgeld na inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). Volwassenen en kinderen krijgen € 260,- per maand per persoon. 

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215,- per maand extra en kinderen € 55,- per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Let op! 
Op dit moment zijn wij als gemeente Nederweert bezig om de uitbetaling van het leefgeld te regelen. Zodra meer bekend is, vermelden we dat op onze website.
Oekraïense vluchtelingen die bij de gemeente Nederweert ingeschreven staan in de basisregistratie (BRP) krijgen automatisch bericht als we de uitbetaling van het leefgeld geregeld hebben.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen
 

Mogen Oekraïense vluchtelingen werken?

Ja, vanaf 1 april mogen vluchtelingen in loondienst te werken als ze rechtmatig in Nederland verblijven op grond van de Richtlijn tijdelijke bescherming. Er is geen tewerkstellingsvergunning nodig. Wel moet de werkgever ten minste twee werkdagen voordat de werknemer start een melding doen bij UWV. Hiervoor wordt een speciaal meldingsformulier beschikbaar gesteld. Er komt informatie op www.uwv.nl en www.werk.nl. Voor werkgevers is meer informatie beschikbaar op werk.nl. Werkgevers die overwegen om een vluchteling uit Oekraïne in dienst te nemen, kunnen een adviesgesprek krijgen vanuit EURES. EURES heeft veel ervaring en expertise op dat gebied en kan werkgevers voorzien van tips en adviezen om dit op de juiste wijze te doen. 

Als een vluchteling betaald werk gaat doen, stopt het leefgeld. De vluchteling meldt dit bij de gemeente. Het leefgeld stopt dan vanaf de 1e dag van de volgende maand.

Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/werk-en-inkomen

Kunnen de kinderen van Oekraïense vluchtelingen naar school?

Voorlopig kunnen basisschoolleerlingen zich melden bij de basisschool in de gemeente Nederweert. Voor de kinderen in de leeftijd van het voorgezet onderwijs geldt dat zij voorlopig onderwijs kunnen volgen bij een internationale schakelklas (ISK). Neem daarvoor contact op met het Kwadrant in Weert

Kunnen Oekraïense vluchtelingen naar de huisarts in Nederweert?

Ja, met de huisartsen in Nederweert is afgesproken dat ze huisartsenzorg krijgen.

Zorg nodig?

Voor noodzakelijke hulp in het weekend of de avonduren kunnen vluchtelingen naar de huisartsenpost in Weert. Om gebruik te maken van deze zorg is het ook verplicht het registratieformulier in te vullen.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich laten testen op COVID-19?

Bij klachten die horen bij COVID-19 kunnen Oekraïense vluchtelingen zich gratis laten testen in de GGD-teststraten.

Wie betaalt de ziektekosten van Oekraïense vluchtelingen?

Hulpverleners die zorg verlenen, krijgen hun zorg aan Oekraïense vluchtelingen vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Oekraïense vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd, zijn verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen medicijnen halen bij een apotheek in Nederweert?

Ja, met de apothekers in Nederweert is afgesproken dat ze medicijnen kunnen krijgen. Mogelijk zijn de medicijnen die vluchtelingen zelf gebruiken niet beschikbaar in Nederland. In dat geval kan de huisarts een ander medicijn voorschrijven.