Taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voeren we uit om een veilige, gezonde en leefbare omgeving voor u als inwoners en bedrijven van Nederweert te realiseren. Alle taken worden jaarlijks vastgelegd in het uitvoeringsprogramma.