U kunt een uitkering van de gemeente krijgen als u vóór 1 januari 1965 geboren bent en na uw 50ste verjaardag werkloos bent geworden. Dit heet een IOAW-uitkering. Deze uitkering krijgt u alleen als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. U krijgt de uitkering nadat uw WW-uitkering gestopt is.

Hoe werkt het?

U kunt een IOAW-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

 • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en op of na uw 50ste werkloos geworden en u kreeg langer dan 3 maanden WW-uitkering.
 • U kunt geen WW-uitkering meer krijgen.
 • U bent vóór 1 januari 1965 geboren en kreeg op of na uw 50ste een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten), maar deze uitkering is gestopt omdat bij uw herkeuring blijkt dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.
 • U hebt onvoldoende inkomen om van te leven.

Bent of wordt u tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos? Was of bent u op dat moment 60 jaar of ouder? Dan kunt u geen IOAW-uitkering aanvragen. U hebt wel recht op een IOW-uitkering. Deze vraagt u aan via de website van UWV.

Arbeidsplicht

Als u en IOAW-uitkering krijgt, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • U zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan.
 • U gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn.
 • U werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

Wat moet ik doen?

Het aanvragen van een Ioaw-uitkering verloopt in 5 stappen:

Stap 1
Eerst belt u naar het UWV via het telefoonnummer 0900-9294. U kunt daar melden dat u een Ioaw-uitkering wilt aanvragen bij de gemeente Nederweert. Houdt bij dit telefoongesprek uw burgerservicenummer bij de hand.

Stap 2
Na de telefonische melding bij het UWV, kunt u de melding doen bij de gemeente Nederweert. Neem daarvoor op werkdagen telefonisch contact op tussen 9:00 uur en 11:00 uur met de adviseurs Sociaal Domein van de gemeente Nederweert. U krijgt dan de benodigde formulieren toegestuurd samen met een uitnodiging voor een intakegesprek bij het arbeidsintegratiebedrijf Werk.Kom.

Stap 3
U vult het aanvraag- en inlichtingenformulier volledig in, u ondertekent het en u voegt de gevraagde kopieën van de noodzakelijke bewijsstukken toe. Welke bewijsstukken moeten worden toegevoegd, kunt u lezen in het overzicht of in de uitnodigingsbrief die tegelijkertijd met de verzending van de formulieren naar u is gestuurd.

Stap 4
De ingevulde formulieren en bewijsstukken neemt u mee naar het gesprek bij Werk.Kom. De gesprekken vinden in principe op donderdagmiddag plaats. U hebt het intake gesprek met een arbeidsdeskundige van Werk.Kom en een adviseur Sociaal Domein van gemeente Nederweert. In het gesprek wordt uw aanvraag besproken en uw mogelijkheden om te participeren. U bent verplicht om er alles aan te doen om uw kwaliteiten voor de arbeidsmarkt te verbeteren. Denk aan vrijwilligerswerk, tegenprestatie of andere activeringsactiviteiten. Wanneer u daar moeite mee hebt, kunt u om ondersteuning vragen.

Stap 5
Als uit het gesprek bij Werk.Kom blijkt dat het mogelijk is om werk te verrichten, start u zo snel mogelijk met werken op locatie van Werk.Kom. Als dat niet mogelijk is, wordt naar een andere oplossing gezocht. In de eerste periode dat u in het diagnosecentrum van Werk.Kom werkt, worden uw mogelijkheden om aan te sluiten op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Op die manier wordt de kans op passend werk vergroot.

Als u tijdens deze stappen ergens problemen tegenkomt, dan kunt u uiteraard met uw vragen terecht bij de gemeente Nederweert. Wij kijken dan of wij u verder kunnen helpen.

Wat moet ik meenemen?

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraag- en inlichtingenformulier voorzien van de gevraagde bewijsstukken zoals:
  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw eventuele schulden
  • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)
  • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, eventuele schulden en arbeidsverleden.