Toeristenbelasting wordt geheven van degene die bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan personen die niet staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Ook niet-recreatieve overnachtingen kunnen in de heffing worden betrokken, waaronder bijvoorbeeld het bieden van verblijf aan arbeidsmigranten.

Wat zijn de kosten?

De toeristenbelasting wordt berekend aan de hand van een tarief per overnachting. Dit tarief bedraagt € 1,00.

Meer informatie over de toeristenbelasting kunt u terug vinden op de website www.bsgw.nl(externe link).

Wat moet ik doen?

Aangifte en aanslagoplegging

U dient per kwartaal aangifte te doen.
1e kwartaal 
aangifte uiterlijk 30 april - Aanslagoplegging 31 mei
2e kwartaal 
aangifte uiterlijk 31 juli - Aanslagoplegging 31 augustus
3e kwartaal 
aangifte uiterlijk 31 oktober - Aanslagoplegging 31 mei
4e kwartaal 
aangifte uiterlijk 30 april - Aanslagoplegging 28 februari 

Aangifte doen kan ook digitaal door het aangiftebiljet in te vullen op www.bsgw.nl(externe link) en daarbij het nachtverblijfregister of informatie uit uw eigen administratie te voegen.

Achteraf, na afloop van elk kwartaal wordt een aanslag opgelegd over het daadwerkelijk aantal overnachtingen.

De hoogte van de toeristenbelasting wordt aan de hand van de door u geleverde gegevens en de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven berekend.

Controles

BsGW voert regelmatig controles uit naar de volledigheid van de aangiften toeristenbelasting. Dat gebeurt door de aangifte te vergelijken met het nachtverblijfregister of door een controle ter plaatse. Het is van belang dat u een nachtverblijfsregister bijhoudt en bewaart tot de definitieve vaststelling.

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, betaaltermijnen, e.d. vindt u in de verordening toeristenbelasting(externe link) of op de website www.bsgw.nl.(externe link)