Tellen van de stemmen

De stemmen uitgebracht op 22 november 2023 worden na 21.00 uur op dezelfde locatie geteld.
Op donderdag 23 november 2023 om 9.00 uur stelt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) de gemeentelijke totalen vast en voert eventuele hertelling(en) uit. 
De zitting vindt plaats in het gemeentehuis. U mag hierbij aanwezig zijn.