Subsidie voor sloop overtollige gebouwen in buitengebied

Per 1 juli 2024 is de Subsidieverordening Sloop Overtollige Gebouwen Buitengebied Gemeente Nederweert 2024-2026 in werking getreden. Deze verordening biedt eigenaren van overtollige gebouwen in het buitengebied een subsidie tot maximaal € 20.000,- voor de sloop van deze gebouwen.

Sloop stimuleren

“Het buitengebied is volop in beweging. Wij hechten als gemeente veel waarde aan de ruimtelijke en milieukwaliteiten van ons buitengebied. Helaas hebben oude, vaak vervallen gebouwen een negatieve invloed op deze kwaliteiten. Daarom willen we de sloop van deze overtollige gebouwen stimuleren”, aldus wethouder Meessen (o.a. majeur programma Buitengebied).

Aanvragen

DigiDAanvraagformulier subsidie voor sloop van overtollige gebouwen 

eHerkenningAanvraagformulier subsidie voor sloop van overtollige gebouwen 

Aanvraagformulier subsidie voor sloop van overtollige gebouwen (Printversie)

Wanneer krijgt u bericht?

Het college van B&W besluit binnen acht weken na ontvangst van een volledig en juist ingevulde aanvraag over de toekenning van de subsidie. Deze termijn kan éénmalig met maximaal zes weken worden verlengd. Bij een positieve beschikking ontvangt de aanvrager een voorschot van 100% van het vastgestelde subsidiebedrag.

Wanneer uitvoeren?

De sloop moet binnen negen maanden na de positieve beschikking worden uitgevoerd. In totaal is er drie ton beschikbaar voor de uitvoering van de regeling en het slopen van overtollige gebouwen. De subsidieregeling duurt twee jaar. We hopen dat er veel gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid om bij te dragen aan de verbetering van ons buitengebied.