U kunt weer subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak. 

Stimuleren

In juni 2020 heeft de gemeenteraad het strategisch klimaatadaptatieplan vastgesteld. Ook is jaarlijks € 10.000,- in de begroting opgenomen om de aanleg van groene daken te stimuleren.

Gemeentelijk beleid

Klimaatverandering, we hebben er steeds meer mee te maken. We proberen ons er zoveel mogelijk op aan te passen, o.a. door het gemeentelijk beleid er op af te stemmen. Dat kan bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie voor het afkoppelen van hemelwater van het gemengde riool. 

Hittestress

Eén van de gevolgen van klimaatverandering is de toename van het aantal extreem hete zomers. Met als gevolg dat de buitenruimte extra opwarmt doordat het versteende oppervlak warmer wordt. Dit noemen we hittestress. 

Vergroenen dak

Door het vergroenen van daken te stimuleren, verminderen we de hittestress. En er zijn nog meer voordelen te behalen. Een groen dak bevordert de biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit en het zorgt voor meer isolatie van je huis (koeling in de zomer).

Subsidie aanvragen

Bij de gemeente kunt u hiervoor subsidie aanvragen via onderstaand aanmeldformulier. De subsidie voor het vergroenen van uw dak bedraagt € 25,- per meter. Let wel: eerst subsidie aanvragen en dan pas aanleggen. Als u vragen hebt, dan kunt u een mail sturen naar info@nederweert.nl.

Aanvraag Subsidie groene daken