Wat is het?

De gemeente Nederweert wil het afkoppelen van regenwater in uw tuin graag stimuleren. U kunt hiervoor subsidie krijgen.

Subsidie aanvragen afkoppelen regenwater (DigiD)

Wat is afkoppelen?

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Nederweert ligt nu nog maar één rioolbuis onder de weg. Daar komt zowel hemelwater als afvalwater in terecht. Door af te koppelen, voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en ontlasten we het rioolstelsel.

Wat zijn de voordelen van afkoppelen?

 • We voorkomen wateroverlast op straat, in huis en in de tuin.
 • Uw tuin verdroogt minder snel door het water te infiltreren op de plek waar het valt.
 • U kunt water besparen. U vangt het water op en gebruikt dit om bijvoorbeeld de tuin mee te sproeien.

Hoe koppel ik af?

Het afkoppelen van regenwater kan op verschillende manieren.

Aansluiten op regenton

 • Sluit de regenpijp aan op een regenton of een regenzuil. Het overloopbuisje van de regenton laat u in de tuin uitlopen.. Of gebruik het regenwater om een vijver mee te vullen. Als de vijver vol is, loopt deze over naar de tuin.

Rechtstreeks in de bodem infiltreren

 • Op het gras of in de tuin laten lopen. Zaag de regenpijp af en leid deze met een bochtje naar de tuin. Hier zakt het water de grond in.
 • Gebruik infiltratiekratten. Graaf de kratten in. Het water stroomt hier in en zakt vervolgens langzaam weg in de bodem.
 • Gebruik een infiltratievijver. Dit is een gat in de grond zonder folie. Leg eventueel wat grind op de bodem. Hierin kan het water langzaam in de grond wegzakken. De vijver staat droog als het lang niet regent.

Subsidie voor afkoppelen van regenwater

U kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen van het regenwater in uw tuin. De gemeenteraad heeft hiervoor de Verordening subsidieregeling afkoppelen regenwater gemeente Nederweert 2020 vastgesteld.

Meer informatie over afkoppelen van regenwater

Op de website www.waterklaar.nl vindt u meer informatie over afkoppelen.

Hoe werkt het?

 • Wilt u eerst advies voordat u de aanvraag voor een subsidie indient, neem dan contact op met de gemeente.
 • In overleg met de gemeente ontvangt u na goedkeuring van de aanvraag een subsidiebeschikking.
 • U mag pas gaan afkoppelen als uw aanvraag is goedgekeurd.
 • De afkoppeling dient binnen zes maanden gerealiseerd zijn.
 • Woont u in een nieuwbouwwoning? Uw woning is waarschijnlijk al afgekoppeld van het riool. Dan kunt u dus geen subsidie krijgen.
 • Woont u in een huurwoning? Alleen de eigenaar van de woning kan een aanvraag indienen.