De gemeente Nederweert is volop in beweging. Bewoners, jong en oud, verenigingen, het gemeentebestuur, de gemeenteraad. Of het nu gaat om

woningbouw, bedrijvigheid, verbindingen, buitengebied, de kernen of het centrum. Er is volop dynamiek.

Welke koers varen we de komende jaren?

Dat is een vraag waarmee fractievoorzitters, stakeholders en plaatsgenoten ons in 2017 hielpen deze te beantwoorden. Dat gebeurde aan de hand van prikkelende stellingen, gericht op de vier thema’s uit het bestuursprogramma: fysiek, bedrijvigheid, leefbaarheid en bestuur. Iedereen kon op de stellingen reageren: online, schriftelijk en persoonlijk.

De stellingen

Ook op straat werden de meningen gepeild. In de vlogs is te zien hoe de inwoners reageerden op de verschillende stellingen. Burgemeester Evers ging het gesprek aan via een chatsessie op Facebook. Zijn liveblog bereikte meer dan 13.000 bezoekers. 500 inwoners kregen een persoonlijke uitnodiging in de bus om mee te praten tijdens De Dag van Nederweert, op vrijdag 30 juni tijdens de Zomerbraderie. Bezoekers kwamen om stellingen te beantwoorden, te knoteren of te speeddaten. Vaak ging het over hele gewone alledaagse dingen en zorgen. “Het was mooi om zo met plaatsgenoten in contact te treden”, aldus burgemeester Evers die ook de hele dag aanwezig was.

Raad stelt document vast

Al de informatie die is opgehaald, is verwerkt in een raadsvoorstel en een Strategische Agenda Nederweert 2020. Op 14 november 2017 werd het document door de gemeenteraad van Nederweert vastgesteld.

Bouwsteen voor de toekomst

De agenda brengt focus aan in de onderwerpen die er in Nederweert de komende jaren toe doen. Samen met het nieuwe coalitieakkoord levert de agenda bouwstenen op voor het op te stellen uitvoeringsprogramma van de komende jaren.

Namens de werkgroep Strategische Agenda dankt de burgemeester iedereen voor zijn of haar bijdrage. Met deze agenda staat het motto van Nederweert, Samen groots, samen doen!, onverkort overeind.