Wat is het?

Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen die voldoen aan de gemeentelijke verordening 'Startersleningen' het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten een starterslening verstrekken.

Verzoek tot toestemming voor het aanvragen van een starterslening

De gemeente bepaalt vooraf of aanvrager voldoet aan deze criteria. Verder bepaalt de gemeente per nieuwbouwproject of dit in aanmerking komt voor een starterslening.Toekenning van deze startersleningen is slechts mogelijk voor zover er budget beschikbaar is.

De Starterslening bestaat uit twee delen:

  1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
  2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Bij beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.

De aflossing van uw Starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de Combinatielening. De Combinatielening wordt daardoor de eerste 3 jaar hoger. Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt, lost u zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Hoe werkt het?

De starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van een woning en het maximale bedrag dat starters, op basis van hun inkomen, kunnen lenen.
De aanvrager is meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
De kandidaten mogen niet eerder een hypotheek gehad hebben.

De starterslening is bedoeld voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Nederweert met een maximale koopsom van € 280.000,-- inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop moet altijd voldoen aan de meest actuele voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De starterslening wordt toegewezen op basis van een maximum van 20% van de verwervingskosten, met een maximaal bedrag van € 56.000,--.
Het voordeel van een starterslening is dat hierover de eerste 3 jaar geen rente en aflossing betaald hoeft te worden.

Toekenning van startersleningen is mogelijk voor zover het betreffende budget nog beschikbaar is en u voldoet aan de voorwaarden voor in aanmerking te komen van een starterslening. Er wordt getoetst volgende de NHG-normen. Als iemand op eigen inkomen de woning volledig kan financieren, dan krijgt hij/zij geen starterslening. Ook eventueel eigen vermogen (boven de vrijstelling) wordt meegenomen in de toets.

Wat moet ik doen?

Vul eerst het formulier “Verzoek tot toestemming voor het aanvragen van een starterslening” in. 

Nadat de gemeente uw verzoek heeft ontvangen, wordt getoetst of u toestemming krijgt voor het aanvragen van de starterslening. Als u toestemming van de gemeente heeft gekregen, kunt u de lening digitaal aanvragen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn.) www.svn.nl, SVn behandelt namens de gemeente de aanvragen.

Als u geen toestemming heeft gekregen van de gemeente, neemt SVn uw aanvraag niet in behandeling.

Het SVn toetst financieel de aanvraag en besluit over het al dan niet verlenen van de startersleningen en de hoogte ervan. De toestemmingsbrief van de gemeente voor de aanvraag van een starterslening geeft geen garantie op het verlenen van de starterslening.

Het SVn verzorgt de gehele afhandeling voor uw aangevraagde lening, u kunt digitaal door middel van uw eigen inlogcode de status van uw aanvraag bij SVn volgen.

Bent u tevreden over deze pagina?