Voor het versterken van de lokale economie stoppen we de komende jaren onder andere energie in de ontwikkeling van het gebied Lambertushof en omgeving.

Het gaat om de volgende vier deelgebieden:

Deelgebied 1:

Het plein Lambertushof, inclusief parkeerplaats aan de achterkant en het voormalig Jan Linders-pand;

Deelgebied 2:

Het noordelijk deel van de Kerkstraat, inclusief de oversteekplaats bij de kruising met de Burgemeester Greijmansstraat/Kapelaniestraat;

Deelgebied 3:

Het bouwblok rondom MFA De Pinnenhof;

Deelgebied 4:

Het bouwblok rondom het Groene Kruisgebouw.

Voor deelgebied 1 en 2 zijn schetsontwerpen opgesteld. Voor de deelgebieden 3 en 4 gaat het om zogenaamde kavelpaspoorten die de mogelijkheden beschrijven op basis van stedenbouwkundige inzichten. 
De schetsontwerpen en kavelpaspoorten kwamen mede tot stand dankzij de inbreng van ondernemers, inwoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Waarvoor onze hartelijke dank.