De Wet ruimtelijke ordening verplicht overheden  om nieuwe ruimtelijke plannen digitaal op te stellen en via internet beschikbaar te maken. Dat gebeurt via de landelijke website ruimtelijkeplannen.n(externe link)l.

Handboek

De gemeente heeft een handboek dat gebruikt wordt bij het opstellen van alle ruimtelijke plannen. Het handboek is bedoeld voor bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten, structuurvisies, buitenplanse afwijkingen bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, exploitatieplannen en beeldkwaliteitplannen. 

Handboek ruimtelijke plannen