Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven ter bestrijding van gemeentelijke kosten voor het treffen van collectieve maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en maatregelen ten aanzien van hemel- en grondwater.

Wat zijn de kosten?

Bent u eigenaar van een huis of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de riolering, dan betaalt u rioolheffing. Huurders krijgen geen aanslag rioolheffing. Het tarief is € 280,90. Voor bebouwde percelen waarvan de WOZ-waarde kleiner dan € 25.000,00 is én waarvan alleen lozing van hemelwater plaatsvindt geldt een verlaagd tarief van € 28,09.

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, betaaltermijnen, e.d. vindt u in de verordening Rioolheffing of op de website www.bsgw.nl.

Hoe werkt het?

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. De belastingplicht wordt vastgesteld op 1 januari van het belastingjaar. Een verkoop in de loop van het jaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris deze heffing verrekent met de nieuwe eigenaar bij een verkoop.

De heffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Bent u tevreden over deze pagina?