Wat is het?

Onder de naam rioolheffing wordt een belasting geheven ter bestrijding van gemeentelijke kosten voor het treffen van collectieve maatregelen voor een doelmatig werkende riolering en maatregelen ten aanzien van hemel- en grondwater.

Hoe werkt het?

De belastingplicht wordt vastgesteld op 1 januari van het belastingjaar. Een verkoop in de loop van het jaar heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rioolheffing. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris deze heffing verrekent met de nieuwe eigenaar bij een verkoop.
De heffing wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.

Wat kost het?

De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het tarief is € 304,87. Voor bebouwde percelen waarvan de WOZ-waarde kleiner dan € 30.000,00 is én waarvan alleen lozing van hemelwater plaatsvindt geldt een verlaagd tarief van € 30,49.

Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven, betaaltermijnen, e.d. vindt u in de verordening Rioolheffing of op de website www.bsgw.nl

Contact

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Website: www.bsgw.nl
Telefoonnummer: 088 - 84 20 420
Postadres: Postbus 12716040 KG ROERMOND

Bent u tevreden over deze pagina?