Regionale Energie Transitie (RES)

Gemeente Nederweert vormt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden werken we een Regionale Energie Strategie (RES). In de Regionale Energie Strategie (RES) kijken we naar energiebesparing, het opwekken van duurzame elektriciteit met zon en wind, hoe we over kunnen gaan naar duurzame warmte en hoe inwoners voordeel uit de energietransitie kunnen halen. 

Waarom een RES?

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren.

Afspraken en samenwerking

De RES komt niet in plaats van ons eigen lokale beleid. Elke gemeente heeft ook haar eigen beleid op het gebied van duurzaamheid. Het gemeentelijk beleid is en blijft leidend voor de verduurzaming van de gemeente. Zie voor lokaal beleid o.a. Energietransitie in Nederweert. De samenwerking in de RES versnelt het proces van verduurzaming in onze regio wel. Dit doet de RES door in een groter verband te kijken naar complexe grensoverschrijdende vraagstukken en daarbij gemeentes te ondersteunen. We delen kennis en bouwen een sterk netwerk waaruit samenwerkingen voor nu en voor de toekomst ontstaan.

Lees hier meer over onze Regionale Energie Strategie (externe link).

Voortgangsrapportage

Jaarlijks  presenteert de RES Regio Noord- en Midden Limburg  een voortgangsrapportage voortgangsrapportage (externe link) aan het Nationaal Programma RES. De voortgangsrapportage zet de initiatieven, projecten én resultaten in de schijnwerpers. Hiermee toont de regio haar ongekende vastberadenheid om de ambitieuze energiedoelen te verwezenlijken. De voortgangsrapportage is een transparante verantwoording van de RES NML. Bovendien biedt het waardevolle inzichten en lessen die andere regio's en het nationale energiebeleid kunnen inspireren.