De rat is aan een hernieuwde opmars bezig in het zuiden van Nederland. Vooral bij agrarische bedrijven in het buitengebied duikt de knagende ziekteverspreider steeds vaker op. Om het gezondheidsrisico en de economische schade beheersbaar te houden, hebben wij uw hulp nodig.
Dus signaleert u als particulier of agrariër een zwarte rat? Aarzel niet en meld het direct bij de gemeente, telefonisch of via het meldingsformulier.

De ongediertebestrijder is meestal op donderdag aanwezig.

Rat, meldingsformulier

Wat moet ik doen?

Hoe kunt u de zwarte rat herkennen?

De zwarte rat is blauwgrijs tot zwart van kleur. Het is een slank dier met een spitse snuit, grote oren en kraalogen. De dunne staart (17-25 cm) is langer dan het lichaam (14-23 cm). Het is een uitstekende klimmer, en springer. Zwarte ratten zijn alleseters (omnivoren), die naast voedsel als zaden, noten, groenten en fruit ook andere etenswaren lusten. De zwarte rat is vrijwel uitsluitend 's nachts actief, vooral rond zonsopgang en zonsondergang. De zwarte rat leeft het liefst hoog en droog in gebouwen. Ze vermenigvuldigen zich snel. Als de rattenfamilie is uitgebreid en er is meer voedsel nodig, dan wordt het leefgebied vergroot.

Hoe kunt u zien of ergens ratten zitten?

Als u het vermoeden heeft dat er in uw huis of directe omgeving ratten leven, let dan op het volgende:

  • Uitwerpselen: donker, gekromd (banaanvormig) met spitse uiteinden, gemiddeld 1 cm lang en 2-3 mm dik
  • Voet- en veegsporen (“prenten”)
  • Buiksmeersporen op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen
  • Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl er in de omgeving wel stof en spinnenwebben aanwezig zijn
  • Knaagsporen aan ondermeer vruchten en noten, verpakkingsmateriaal, houten vloeren, isolatiemateriaal, kabels en leidingen

Hoe kunt u de rat buiten houden?

Het is van belang dat u alert bent op de volgende zaken:

Volières muis- en ratdicht maken/houden, d.w.z. openingen groter dan 5 mm afdichten of kleiner maken
Geen etensresten op een composthoop gooien (alleen tuinafval)
Afgevallen fruit (appels, peren) opruimen. Bij vraatsporen het valfruit onmiddellijk weghalen
In het najaar ook alert zijn op vraatsporen aan kiwi, druiven en passievruchten, noten e.d.
Vogels alleen bijvoeren bij vorst en niet meer voeren dan nodig is. Gemorst en overgebleven voedsel kan ook een bron worden en dient ’s avonds opgeruimd te worden
Voer voor (huis)dieren onbereikbaar maken door op te slaan in goed afsluitbare voertonnen
Ventilatieopeningen en andere openingen in gevels, deuren of daken muis- en ratdicht maken
Begroeiing en andere schuilmogelijkheden tegen bebouwing vermijden
Openhaardhout zodanig opstapelen, bij voorkeur op pallets, zodat er geen nestplaats mogelijk is

Slopen stallen

Voordat voormalige pluimvee-, varkens- en/of rundveestallen gesloopt worden, is het van belang dat de ongediertebestrijding afdoende afgerond is. Agrariërs hebben een belangrijk aandeel in het voorkomen van verspreiding van de ratten naar bebouwing.
De daadwerkelijke sloop begint meestal bij de daken. Dit is de plaats waar de rat zich voornamelijk nestelt. Zodra een begin gemaakt is met de sloop, zal de rat zijn nestelgelegenheid moeten verlaten en zich gaan verspreiden in de directe omgeving. Met alle bijbehorende overlast en klachten van dien. Door de afname van de beschikbare hoeveelheid voedsel voor aanwezige ratten, kunnen zij zich tevens gaan verspreiden bij het leeg komen staan van stallen. Het is van belang dat de bestrijding vóór en tijdens het leegkomen van de stallen goed wordt uitgevoerd.
Neem in elk geval contact op met de ongediertebestrijder(s) van de gemeente, als u sloopplannen heeft. Zij kunnen u advies geven om verspreiding van de rat te voorkomen.

Bent u tevreden over deze pagina?