Relevante raadsbesluiten/informatie- en meedenkavonden
periode: december 2022 - juli 2023

INLEIDING

Onze gemeenteraad staat in Nederweert aan het roer. Het is het hoogste bestuursorgaan en bepaalt dus wat er in onze gemeente moet gebeuren.

De bijdragen van betrokken inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, zijn hierbij van groot belang.
In Nederweert bepalen we samen de koers. Net als het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren, gaat de raad er zelf op uit om een project met eigen ogen te bekijken of in gesprek te gaan met de initiatiefnemers. De zes raadsfracties willen horen wat er in de gemeenschap leeft en uitleggen welke besluiten ze hebben genomen die voor inwoners belangrijk zijn.
In verkiezingstijd vertellen politieke partijen ieder voor zich waar ze voor staan. Eenmaal gekozen in de raad is het zaak collectief tot besluiten te komen. Ondanks de inhoudelijke verschillen, zoeken ze samen naar de beste oplossing voor Nederweert.

Daarbij stimuleert de gemeenteraad inwoners om zelf plannen te ontwikkelen. Eigen initiatief wordt toegejuicht en waar mogelijk ondersteund. De aanleg van een crossbaan in Ospel is hier een mooi voorbeeld van.

In dit verslag lees je wat onze gemeenteraad het afgelopen halfjaar zoal heeft gedaan. Vlak voor Kerst namen de partijen een besluit waar lang naar is uitgekeken en dat deze hele raadsperiode zal inkleuren.
Door een bedrag van 7,8 miljoen euro beschikbaar te stellen, legde de raad de basis voor de nieuwe MFA De Pinnenhof. Ook hier ligt de invulling uitdrukkelijk bij de gemeenschap. De Pinnenhofgebruikers van vandaag en morgen bouwen samen aan een  multifunctionele accommodatie waar Nederweert trots op kan zijn en decennialang plezier aan beleeft.

Burgemeester Op de Laak

De gemeenteraad volgt de ontwikkelingen nauwlettend, ondersteunt en stuurt bij waar nodig. Zoals een ‘goede kapitein’ betaamt.

De komende tijd blijft de raad u informeren!

Birgit Op de Laak
Voorzitter van de gemeenteraad

20 december 2022:

ONTWIKKELING PINNENHOF

Op 20 december 2022 stemde de gemeenteraad in met de bouw van de nieuwe, multifunctionele accommodatie voor Nederweert: MFA De Pinnenhof. Als onderdeel hiervan wordt het gebouw van de bibliotheek verbouwd.

24 Januari 2023:

MEEDENKAVOND OMGEVINGSVISIE KERNEN EN BEDRIJVENTERREINEN

(in Eynderhoof)
Leden van de raad gingen in Eynderhoof met elkaar in gesprek over de toekomst van onze kernen en bedrijventerreinen. De partijen nemen de uitkomsten van deze avond mee op de route naar een nieuwe omgevingsvisie voor Nederweert.

Raad in cijfers

Personen

CDA - 6
JAN - 4
D66 - 2
VVD - 2
Nederweert Anders - 2
GroenLinks - 1

Raadsleden: 17 onder wie 4 vrouw
Griffie: 2 (griffier en griffiemedewerker)

Raad 7 februari 2023:

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN ONZE LIEVE VROUWESTRAAT OSPEL

Met het vaststellen van dit bestemmingsplan maakte de gemeenteraad de weg vrij voor acht nieuwe woningen aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Ospel. 
Levensloopbestendige woningen voor starters en ouderen.

7 maart 2023:

G-DEBAT

Tijdens het G-debat gingen inwoners met een licht verstandelijke beperking met elkaar en met raadsleden in gesprek over wonen, toegankelijkheid en veiligheid. 
Het debat werd voorgezeten door burgemeester Op de Laak, de voorzitter van de raad.

Raad 21 maart 2023:

AFSCHEID WETHOUDER TEN KATE

Wethouder Ten Kate kondigde op 20 maart schriftelijk zijn vertrek aan. Een dag later, tijdens de raadsvergadering, bedankten de zes raadsfracties hem voor zijn inzet voor Nederweert.

Afscheid wethouder Ten Kate

Raad in cijfers

VERGADEREN

Raadsvergaderingen: 6
Info-meedenkavonden: 9
Vergaderuren raad: 20

3 april 2023:

TRANSITIE NATIONAAL PARK GROOTE PEEL

De gemeenteraad wil graag breed geïnformeerd worden over de omvorming van Nationaal Park de Groote Peel naar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Op 3 april kreeg de raad te horen wat deze transitie inhoudt, welke kansen ze biedt en welke belemmeringen er mogelijk ontstaan.

18 april 2023:

Wethouder Meessen

BENOEMING WETHOUDER MEESSEN

Op 18 april 2023 benoemde de gemeenteraad de opvolger van wethouder Ten Kate die een maand eerder terugtrad. Zijn
naam: Boris Meessen.

30 mei 2023:

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BLOEMERSTRAAT 1B NEDERWEERT

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemerstraat 1B komt er een einde aan de varkenshouderij op deze locatie. De betreffende ondernemer neemt deel aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Hij zet zijn onderneming voort als akkerbouwbedrijf en paardenhouderij.

Raad in cijfers

DOCUMENTEN

Raadsvoorstellen: 29
Raadsinformatiebrieven: 39
Brieven aan de raad: 85

15 juni 2023:

BEZOEK GEMEENTEBESTUUR SCHWALMTAL AAN NEDERWEERT

Op 15 juni 2023 bracht het gemeentebestuur van het Duitse Schwalmtal een bezoek aan Nederweert.
De gemeenteraden en colleges van beide gemeenten gingen op werkbezoek bij Egga Food (eierkokerij- en pellerij) en Nationaal Park De Groote Peel.

BEZOEK GEMEENTEBESTUUR SCHWALMTAL AAN NEDERWEERT

27 juni 2023:

OPWAARDEREN ALGEMENE BEGRAAFPLAATS KREIJEL

‘Kreijel’ is de enige algemene begraafplaats in de gemeente Nederweert. Aangelegd in 1978 is deze begraafplaats 45 jaar later toe aan een opwaardering. Het plan is om deze locatie te transformeren tot een waardige herdenkingsplek die uitnodigt tot bezoek.
Door de begraafplaats aan twee kanten te ontsluiten, wordt de toegankelijkheid bovendien verbeterd. Dit vraagt om een investering van € 138.500.

Raad in cijfers

INTERACTIE

Vragen vragenuur: 33
Amendementen: 4 (1 aangenomen, 3 verworpen)
Moties: 16 (7 ingetrokken, 9 aangenomen)
Insprekers: 4

11 juli 2023:

VASTSTELLEN JAARREKENING EN KADERNOTA

Jaarrekening

De jaarrekening sluit met een overschot van € 3.168.219.
Besloten is om dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve.

11 juli 2023:

SPEERPUNTEN KADERNOTA

De gemeenteraad in Nederweert wil graag vooruit en stemde daarom in juni unaniem in met de Kadernota 2024-2027. Hierin staan in grote lijnen de beleidskeuzes voor de komende vier jaar beschreven.

De kadernota geeft richting aan de nieuwe begroting voor 2024 en de meerjarenraming die de raad in november behandelt. Naast het bevorderen van de gezondheid, de transformatie van het buitengebied en economische gebiedsontwikkeling staat woningbouw voor de raad bovenaan de prioriteitenlijst. Om onze dorpskernen leefbaar te houden, zijn nieuwe woningen noodzakelijk.

juli 2023:

ZEER SLECHT NIEUWS JORIK FRANSSEN

Jorik Franssen

Op 26 juni 2023 is bij wethouder Jorik Franssen acute leukemie vastgesteld. Een bericht waar de gemeenteraad enorm van
is geschrokken. Wij leven intens met Jorik mee, wensen hem alle kracht toe en hopen op een goede afloop

Zijn portefeuille wordt tijdens zijn afwezigheid waargenomen door het college.