De wijkagenten van Nederweert zijn sinds 2023 met de gemeente van start gegaan met het project Camera in beeld. 

Sneller informatie verzamelen

Het project Camera in Beeld houdt in dat camera’s bij bedrijven en particulieren in kaart worden gebracht. "Door inzichtelijk te maken welke woningen of panden voorzien zijn van een camerasysteem, kunnen wij in de toekomst mogelijk sneller informatie verzamelen bij het opsporen van strafbare feiten”, aldus wijkagente Lotte van der Velden. “Zo proberen wij samen met onze inwoners en ondernemers de gemeente zo veilig mogelijk te houden”, vult wijkagente Anne Philipsen aan.

Inwoners met camerasysteem

De agenten zijn in de hele gemeente Nederweert op zoek naar inwoners die in het bezit zijn van een werkend camerasysteem. Hierbij kunt u denken aan een volledig audio- en visueel systeem, maar bijvoorbeeld ook aan de cameradeurbel die in de praktijk steeds vaker voorkomt.

Veilige woon- en leefomgeving

De wijkagenten zullen huis aan huis inwoners benaderen die een camerasysteem hebben. Uiteraard worden alle regels omtrent privacy gevolgd. Volgens burgemeester Op de Laak, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, is een veilige woon- en leefomgeving iets van ons allemaal. De beschikbaarheid van camerabeelden als het nodig is, kan daar aan bijdragen. “Het is een prima initiatief van de wijkagenten om dit samen met inwoners en ondernemers op te pakken”, aldus de burgemeester.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Camera in Beeld of wilt u uw camerasysteem aanmelden? Kijk dan op de website van de politie.