Om tot een ontwerp voor het gebied rond de Kanalenviersprong te komen, zat de gemeente Nederweert het afgelopen jaar regelmatig met belanghebbenden en relevante partijen om tafel. Op dinsdag 21 juni vond een dialoogavond plaats met de omgeving. Daar werd veel bruikbare informatie opgehaald. Verder is er gesproken met Rijkswaterstaat, het bedrijf Kalle & Bakker, Scouting Nederweert en Scouting Nederland. 

Op basis van deze informatie heeft het gemeentebestuur een aantal keuzes gemaakt over de invulling van het gebied. En ook over hoe we deze plek meer onder de aandacht gaan brengen. We zijn namelijk trots op onze Kanalenviersprong en het is belangrijk om mensen van dit bijzondere stukje Nederweert te laten genieten. Diverse wensen uit de dialoogavond zijn terug te vinden in het ontwerp.

Op dinsdag 15 november konden direct aanwonenden rond de Kanalenviersprong zich laten informeren over het Gebiedsontwerp Kanalenviersprong. Samen met een aantal partners willen we dit unieke gebied een boost geven. 

Heeft u gevonden wat u zocht?