De Stichting Gemeenschapshuis De Pinnenhof is in 1966 opgericht. In De Pinnenhof vinden zo’n 20 verenigingen en gebruikers met een sociaal maatschappelijk profiel, een thuis voor hun activiteiten. De gebruikers omschrijven De Pinnenhof zelf als “Een onderkomen waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar praten, lachen, huilen, drinken, eten en ervaringen delen. Waar mensen leren, oefenen, spelen, elkaar stimuleren, helpen en uitdagen.” 

Samenwerking

In een verkenning over de toekomst van De Pinnenhof heeft de gemeente, samen met de Stichting sinds 2019 via bijeenkomsten een constructieve werkrelatie opgebouwd met de gebruikers. Op 16 maart 2021 heeft de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt over de voorgenomen overname van De Pinnenhof. Vanaf dat moment is een nieuw (tijdelijk) bestuur verder aan de slag gegaan met de verenigingen.

Ontwerp

Met verenigingen en toekomstige gebruikers is gewerkt aan een samenwerkingsconcept en een herontwikkeling op de bestaande locatie. Dit heeft op 20 december 2022 geresulteerd in een kaderstellend besluit van de gemeenteraad over MFA De Pinnenhof. Sinds december 2022 zijn de projectleider, exploitatiestichting, gebruikers en de interne gemeentelijk organisatie aan de slag gegaan met de optimalisatie van het ontwerp en de verdere invulling van de exploitatie.

Optimalisatie

Onder begeleiding van de projectleider heeft er met input van de huidige gebruikers, nieuwe gebruikers en de (in april 2023 aangetreden, nieuwe) exploitatiestichting een ruimtelijke optimalisatie plaats gevonden van het ontwerp waarin nog meer kruisbestuiving en multifunctionaliteit is te realiseren. De optimalisatie draagt nog meer bij aan een bredere functie op cultureel en maatschappelijk vlak voor heel Nederweert.