We leven mee met de mensen in Oekraïne en iedereen die door deze oorlog getroffen wordt. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. Dit doen we in samenwerking met de Veiligheidsregio.

De Russische aanval op Oekraïne laat ons niet onberoerd en we volgen de situatie en de gevolgen daarvan voor Europa nauwlettend. We bereiden ons voor op de komst van mensen die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld.

Opvanglocaties

We zijn als gemeente – samen met de veiligheidsregio – actief op zoek naar geschikte opvanglocaties voor groepen/meerdere vluchtelingen. Hiervoor zijn op 7 maart alle burgemeesters van de 15 gemeenten, die vallen onder Veiligheidsregio Limburg-Noord, bij elkaar gekomen om de te verwachten opvang te bespreken. Ook alle andere vragen vanuit inwoners en politiek worden geïnventariseerd. Zodra hier meer duidelijkheid over is informeren we u hierover.

Op dit moment inventariseren we de mogelijke locaties voor noodopvang van grotere groepen in Nederweert. Mocht u suggesties hebben, dan horen we dat graag. Vermeld alstublieft uw naam en telefoonnummer en beschrijf uw suggestie(s) voor opvanglocatie. Vermeld ook of de opvang tijdelijk is (welke periode) of meer structureel. U kunt hier uw suggestie(s) voor opvang doorgeven

We zien dat mensen in onze gemeente ontzettend meeleven met de Oekraïners en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. Indien u zelf hulp wilt bieden, in welke vorm dan ook, adviseren we u om dit aan te geven via de website van vluchtelingenwerk(externe link)

Gasthuishoudens

Wanneer u vluchtelingen onderdak wilt bieden in uw huis, kunt u zich aanmelden bij Takecarebnb via www.takecarebnb.org(externe link). Deze de organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. Na aanmelding volgt een screeningsgesprek en krijgt u uitleg over de procedure en ondersteuning.

Het bieden van tijdelijk onderdak is voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring waarbij beide partijen veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen. Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont.

Klik hier voor de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners(externe link).

Inschrijving BRP verplicht

Gasten zijn verplicht zich in te schrijven in de Basis Registratie Personen (BRP). Maak hiervoor een afspraak via (0495) 677 111. Bij het maken van de afspraak wordt ook uitgelegd welke informatie nodig is om zich in te schrijven.