Het woningbouwproject Tiskeswej fase 2 in Nederweert-Eind bestaat uit een gevarieerd woningaanbod van vrije kavels, geschakelde vrije kavels, starterswoningen in de koopsector, levensloopbestendige woningen in de koopsector en sociale huurwoningen. 
De voorkeursvariant die door het college is vastgesteld gaat uit van 42 woningen. Het plan sluit goed aan bij de wens van de raad om meer sociale huurwoningen te bouwen.