Adviesbureau Viforis ondersteunde de gemeente bij het tot stand komen van het ontwerp. Een cultuurhistorische gebiedsanalyse was ook onderdeel van de planvorming. De uitwerking is vastgelegd in een aantal informatiepanelen. U kunt deze onderstaand downloaden of inzien in de hal van het gemeentehuis. De afbeeldingen laten het ontwerp zien en de onderbouwing en hoe de gemaakte keuzes zijn ingepast in het gebied.