Wat is het?

Gemeenten zijn verplicht om de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) uit te voeren. Zij bepalen jaarlijks van alle onroerende zaken in Nederland de waarde en stellen deze vast (peildatum is 1 januari). Deze waarde wordt gebruikt voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB). De gemeente heft jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. De eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting hebben elk een eigen tarief. Dit tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Voor woningen en niet-woningen zijn verschillende tarieven vastgesteld.

De gemeenteraad heeft voor 2024 de volgende OZB-tarieven vastgesteld:

  • Eigenarenbelasting van woningen  0.1151% van de WOZ-waarde
  • Eigenarenbelasting van niet-woningen 0.3175% van de WOZ-waarde
  • Gebruikersbelasting van niet-woningen 0.2327% van de WOZ-waarde
     

De gemeente Nederweert werkt sinds 2012 voor de belastingen samen met de BsGW: de gemeente maakt het beleid, de BsGW regelt de administratie en klantenservice.

Voor uw belastingvragen kunt u kijken op www.bsgw.nl of telefonisch op tel.nr 088 - 8420 420. Het Klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

Hoe werkt het?

Onroerende zaakbelasting voor eigenaren

De onroerende zaakbelasting voor eigenaren (OZB-E) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren van onroerende zaken. Alle objecten worden in deze heffing betrokken.

Belastingplichtig voor de OZB-E is diegene die bij het begin van het kalenderjaar eigenaar is van een onroerende zaak. Een verkoop in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de heffing.

De hoogte van de OZB-E wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde.

Onroerend zaakbelasting voor de gebruiker van een niet-woning

De onroerende zaakbelasting voor de gebruiker van een niet-woning (OZB-G) is een algemene belasting die door gemeente wordt geheven van gebruikers van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. De OZB-G wordt dus niet geheven over woningen.

Belastingplichtig voor de OZB-G is diegene die bij het begin van het kalenderjaar het gebruik heeft van een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient. Een wijziging in de loop van het jaar heeft dus geen invloed op de hoogte van de heffing.

De hoogte van de OZB-G wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde.

Wat kost het?

Voor de onroerend zaakbelasting wordt een apart tarief vastgesteld voor woningen en niet-woningen. Tevens is er een apart tarief voor het gebruik van niet-woningen. Het tarief is een percentage dat vermenigvuldigd moet worden met de WOZ-waarde.Meer informatie over bijvoorbeeld tarieven vindt u in de Verordening Onroerende zaakbelastingen of op de website www.bsgw.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?