Wilt u een woning of bedrijf (ver)bouwen, een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Het kan ook zijn dat u alleen een melding hoeft te doen. 

Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen

Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet.

Stap 1: Vooroverleg

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u met de gemeente van tevoren overleggen. 
Heeft u een concreet plan en wilt u vooraf duidelijkheid? Dan kunt u vragen de haalbaarheid ervan te beoordelen.

Meer informatie over het vooroverleg, bouw of ruimtelijk initiatief en het aanvraagformulier

Stap 2: Vergunning of melding?

Als u gaat bouwen, dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u het project alleen maar te melden. Als alleen een melding nodig is. kunt u dit regelen in het Omgevingsloket Online. Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dat kunt u checken via de link hieronder de in het Omgevingsloket Online. Dit duurt een paar minuten.

Doe de vergunningcheck

Stap 3: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan in het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD(externe link) nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning(externe link) nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Vraag een omgevingsvergunning aan

Opvragen vergunningen en bouwtekeningen

Het gesprek met de omgeving

Als je een vergunning nodig hebt voor je (ver)bouwplan, is het belangrijk de omgeving goed en op tijd te betrekken. Dat noemen we participatie. Participatie levert draagvlak op en zorgt voor betere plannen. In de Handreiking ‘Ik heb een plan’, geven we tips hoe je als initiatiefnemende omgeving kunt betrekken.

Ik heb een plan (folder)

Hoe verloopt de procedure voor een vergunning?

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.
  • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

Meer informatie over omgevingsvergunning

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de omgevingsvergunning(externe link).

Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

Op grond van Artikel 2.1 lid 1 van het gemeentelijk Bibob-beleid vindt bij bepaalde aanvragen een verplichte Bibobtoets plaats. Hiervoor vult u het Bibob-vragenformulier in. Dit formulier vindt u bij Formulieren en Bijlagen. Let op: U hoeft dit formulier alleen in te vullen als wij daar om vragen. U ontvangt dit verzoek nadat u contact hebt gehad met de gemeente over uw voornemens tot een vergunningaanvraag. Dit formulier levert u vervolgens in, inclusief alle bijlagen. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en eventueel de financiën en de medewerkers.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de Bouwkostenindicator

Wat moet ik meenemen?

Indien wij daarom vragen: een ingevuld Bibobformulier plus de gevraagde bewijsstukken.

Bent u tevreden over deze pagina?