N266 - N275

De gemeente Nederweert en de provincie Limburg willen de verbinding tussen de provinciale weg N266 en de autosnelweg A2 duurzaam verbeteren.

Realisatie

Op 14 november 2011 namen Provinciale Staten (PS) van Limburg een motie aan waarin Gedeputeerde Staten (GS) werden opgeroepen om ‘te bespoedigen dat de N266 wordt verbonden met de gedeeltelijk gerealiseerde randweg om Nederweert’. Hierin werden PS gemotiveerd en beargumenteerd gevraagd mee te werken aan de realisatie van deze randweg met het oog op de lokale en regionale ontwikkeling.

Gezamenlijke projectgroep

Om uitvoering te geven aan de motie hebben de gemeente Nederweert en de Provincie een gezamenlijke projectgroep opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het betrekken van stakeholders, andere overheden en organisaties bij het proces om te komen tot de aanleg van de weg.

Meer informatie

Omwonenden, gebruikers en belanghebbenden worden op verschillende manieren geïnformeerd over het project. Naast de gebruikelijke informatieavonden wordt er met regelmaat een nieuwsbrief verzonden aan personen die zich hiervoor bij de gemeente Nederweert hebben aangemeld.

Actuele planning en stand van zaken

De actuele planning, stand van zaken, onderzoeken en andere documenten vind u terug op de website van de provincie Limburg.

Nieuwsbrieven project N266 - N275