Een monument is een waardevol bezit in alle opzichten. Niet alleen voor de eigenaar zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het heeft historische en culturele waarde voor de samenleving en verhoogt de economische waarde waarin het ligt. Daarnaast hebben monumenten een functionele waarde, mits ze door de jaren heen steeds zorgvuldig worden aangepast aan nieuw gebruik. Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Nederweert 35 Rijksmonumenten en 86 gemeentelijke monumenten.

Rijksmonumenten

Bij Rijksmonumenten gaat het om gebouwen die meer dan 50 jaar geleden gebouwd zijn en die voor Nederland als geheel belangrijk zijn. Enkele mooie Nederweerter Rijksmonumenten zijn onder andere de St. Lambertuskerk, waterkrachtcentrale Roeven en de molens Windlust, Korenbloem en St. Joseph. In de volledige lijst van Rijksmonumenten Nederweert kunt u alle Rijksmonumenten bekijken.

Voor eigenaren van Rijksmonumenten is er door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de handige gids Monumentaal Wonen uitgebracht.

Gemeentelijke monumenten

Naast Rijksmonumenten zijn er ook nog andere cultuurhistorisch waardevolle bouwwerken die een goed beeld geven van de plaatselijke historie en geschiedenis van Nederweert: de gemeentelijke monumenten. Bij gemeentelijke monumenten gebouwen gaat het om bouwwerken die voor de gemeente belangrijk zijn. In het erfgoedregister vindt u het complete overzicht.

Voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en/of het in enig opzicht wijzigen van gemeentelijke monumenten, laat de gemeente zich adviseren door de Erfgoedcommissie Nederweert. Binnen deze commissie is deskundigheid aanwezig op het gebied van cultuurhistorie, bouwkunde, architectuur, restauratie, archeologie en geografie. 

Monument pand Siem
Monument Kerkstraat
Monument Kerkstraat voormalig gemeentehuis