Wat is het?

Activiteiten van uw bedrijf kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Als dat zo is, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente.

Milieuvergunning aanvragen of melding doen

Hieronder leest u hoe u in 3 stappen een milieuvergunning aanvraagt of een melding doet.

Stap 1: Vooroverleg

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u met de gemeente van tevoren overleggen. U kunt telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Eventuele wijzigingen kunt u dan vóór de definitieve aanvraag aanbrengen.

Stap 2: Vergunning of melding?

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of het nodig is om een milieuvergunning aan te vragen of alleen een melding te doen. Als alleen een melding nodig is. kunt u dit regelen in het AIM.

Check in het AIM(externe link)

Stap 3: Aanvraag indienen

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD(externe link) nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning(externe link) nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

Vraag een milieuvergunning aan(externe link)

Hoe verloopt de procedure voor een vergunning?

Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan wordt deze doorgestuurd naar de gemeente. Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.
  • Ingewikkelde aanvragen behandelen we binnen 6 maanden. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

Meer informatie over de Wabo

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)(externe link) . Deze wet regelt de omgevingsvergunning.

Bent u tevreden over deze pagina?