Huurt u een woning of ruimte en hebt u een klacht over de verhuurder? Bijvoorbeeld omdat de verhuurder u discrimineert of oneerlijke servicekosten rekent? U kunt dergelijk ongewenst gedrag van verhuurders melden bij de gemeente. Gaat uw melding over een woningcorporatie? Dan kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van desbetreffende woningcorporatie.

Wat kunt u melden?

U kunt een melding doen over deze situaties:

 • De verhuurder discrimineert u;
 • De verhuurder bedreigt u of maakt u bang;
 • De verhuurder vraagt een te hoge waarborgsom. Een borg mag nooit meer zijn dan twee maanden huur;
 • De verhuurder maakt geen schriftelijk huurcontract;
 • De verhuurder geeft geen goede informatie over:
  • Rechten en plichten bij de huur van de woning als die niet in het huurcontract staan;
  • De hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt;
  • Hoe u met de verhuurder in contact kunt komen;
  • Hoe u met het meldpunt goed verhuurschap in contact kunt komen;
  • De servicekosten. U moet een compleet overzicht van de kosten krijgen;
  • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten.

Melden aan de gemeente kan via het formulier hieronder of telefonisch via (0495) 677 111.

Formulier Goed verhuurderschap