Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Toch komt discriminatie of ongelijke behandeling nog geregeld voor, bijvoorbeeld op het werk, in het openbaar vervoer, op school of bij de sportclub. Dit kan zijn op basis van leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, handicap, nationaliteit, ras, religie, politieke of levensovertuiging. Bent u ongelijk behandeld? Of bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met ADV Limburg. Dat kan via het meldformulier of telefonisch via (043) 321 84 89. Discriminatie Limburg luistert naar uw verhaal en kan u advies, informatie of hulp geven.