Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Toch komt discriminatie of ongelijke behandeling nog geregel voor, bijvoorbeeld op het werk, in het openbaar vervoer, op school of bij de sportclub. Dit kan zijn op basis van  leeftijd, geslacht, seksuele gerichtheid, handicap, nationaliteit, ras, religie, politieke of levensovertuiging. Bent u ongelijk behandeld? Of bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met ADV Limburg. Dat kan via het meldformulier of telefonisch via (043) 321 84 89.  ADV Limburg luistert naar uw verhaal en kan u advies, informatie of hulp geven.