De wet Damocles (een artikel uit de Opiumwet) geeft de burgemeester de bevoegdheid om panden te sluiten als daar drugs worden geproduceerd of verkocht. Om aan deze bevoegdheid uitvoering te geven, heeft de burgemeester het Damoclesbeleid Nederweert 2021 vastgesteld.

Verminderen van gevolgen drugsproblematiek

In dit beleid staat beschreven hoe we als gemeente preventief en beheersend handelen om de risico’s van drugsproblematiek te verminderen. Risico’s van drugsproblematiek zijn gevaren voor de volksgezondheid maar ook nadelige effecten op de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de directe omgeving van het drugspand, waardoor het woon- en leefklimaat van omwonenden aangetast wordt. 

Eerder optreden

Nieuw is dat ook voorbereidende handelingen aanleiding kunnen zijn voor sluiting van een pand. Voorbereidende handelingen zijn het hebben van voorwerpen of stoffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën of versnijdingsmiddelen. Dit is een (wettelijke) verruiming om op te treden tegen drugshandel.

Direct sluiten

Een verdere aanscherping is dat bij het aantreffen van een hoeveelheid softdrugs (of voorbereidende handelingen hiervoor) in lokalen niet meer eerst wordt gewaarschuwd, maar het pand direct kan worden gesloten. Voor woningen geldt nog steeds dat eerst een waarschuwing wordt gegeven. 

Gezonde en veilige samenleving

De wet Damocles en het door de burgemeester vastgestelde Damoclesbeleid Nederweert 2021 dragen bij aan een gezonde en veilige samenleving.