In Nederland is bij wet geregeld dat kinderen en jongeren naar school gaan. Dit is zo, omdat het volgen van een opleiding belangrijk is. De wet waarin dit geregeld is, is de Leerplichtwet 1969. De gemeente heeft een belangrijke taak hierin: het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet is opgedragen aan burgemeester en wethouders. Zij wijzen voor de uitvoering van dit toezicht een of meerdere leerplichtambtenaren aan. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert (0495) 575 000 of 14 0495.