Wat is het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind mogelijk leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. Dit wordt onder andere bepaald door:

  • de afstand tussen uw woning en de school;
  • de reistijd;
  • de mogelijkheden van het kind om zelfstandig te reizen.

Wat zijn de kosten?

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor (speciaal) basisonderwijs en voor sommige scholen verder dan 20 km vraagt de gemeente een eigen bijdrage wanneer uw inkomen boven een vooraf vastgestelde norm komt.

Leerlingenvervoer aanvragen

Denkt u dat uw kind voor leerlingenvervoer in aanmerking komt? Dan kunt u via onderstaande link uw aanvraag indienen. U hebt hiervoor mogelijk onderstaande documenten nodig:

  • Toelaatbaarheidsverklaring (alleen als uw kind nog niet eerder leerlingenvervoer voor deze school heeft aangevraagd bij de gemeente Nederweert)
  • (IB60-formulier, totaalblad aangifte belasting of jaaropgave​)
  • Medische verklaring specialist

Aanvraag leerlingenvervoer(externe link)

Er zijn verschillende mogelijkheden (ook voorzieningen genoemd) voor leerlingenvervoer.

1. Openbaar vervoer (OV)/fiets

Kan uw kind met het OV (trein of bus) of fiets naar school? Dan ontvangt u hiervoor een vergoeding. Kan uw kind niet zelfstandig, maar wel met begeleiding gebruik maken van het OV of per fiets? Dan ontvangt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.

2. Taxi(bus)

Kan uw kind niet met het OV of per fiets naar school, dan heeft uw kind mogelijk recht op vervoer per taxi(bus). Dit taxivervoer wordt in de gemeente Nederweert verzorgd door Taxi Geerets-de Leeuw B.V. uit Ospel.

3. Auto

Als u uw kind met uw eigen auto naar school wilt (laten) brengen, kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier.

Als wij u een voorziening - eigen vervoer (auto/fiets) hebben toegekend, dan komt u in aanmerking voor een km-vergoeding. Het aantal kilometers hebben wij al voor u berekend. U moet alleen nog het aantal dagen/vervoersbewegingen aan ons doorgeven. Dit doet u via onderstaande link.

Declaratie reiskosten leerlingenvervoer 2020-2021 (DigiD)

Bent u tevreden over deze pagina?