Oekraïense vluchtelingen die in Nederweert worden opgevangen ontvangen leefgeld voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. In Nederweert volgen we de landelijke regeling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het leefgeld is opgebouwd uit een aantal onderdelen en de hoogte is afhankelijk van leeftijd en het type opvang waar men gebruik van maakt. 

Натисніть тут, щоб отримати інформацію українською мовою
Klik hier voor informatie in het Engels

Leefgeldregeling

Bedragen leefgeldGemeentelijke opvangParticuliere opvang Particuliere opvang (minderjarig)
Voeding205205205
Persoonlijke uitgaven555555
Woonkosten*nvt21555
Totaal260475315

* Met dit bedrag kunnen vluchtelingen een bijdrage leveren aan de kosten die het gastgezin maakt. De vluchteling en het gastgezin kunnen hierover samen afspraken maken. Gastgezinnen ontvangen geen vergoeding vanuit de overheid. 

Hoe ontvang ik het leefgeld? 

Om in aanmerking te komen voor leefgeld moet het aanvraagformulier leefgeld worden ingevuld. Bij controle van het ingevulde formulier en op vertoon van het internationale Oekraïense paspoort, kan een prepaid bankpas worden verstrekt als u geen eigen Nederlands IBAN heeft. Bij de pas zit een pincode en een Nederlandse, Engelse en Oekraïense uitleg.

Leefgeld wordt aangevraagd voor/namens het gezin of de groep. Het leefgeld wordt aan één persoon binnen het gezin verstrekt. De prepaid bankpas heeft een limiet van € 2000 euro, indien er meer leefgeld wordt verstrekt, kunt u een IBAN-rekening openen of worden meerdere prepaid passen verstrekt. Bij de prepaid bankpas hoort een website waarop men de uitgaven kan volgen.

Uitbetaling

Uitbetaling vindt maandelijks plaats op de eerste van de maand plaats. Indien men een eigen Nederlands IBAN heeft of later krijgt, kan het leefgeld ook daarop worden overgemaakt. Leefgeld wordt verstrekt vanaf de datum inschrijving in de basisregistratie (BRP). Het is mogelijk om leefgeld met terugwerkende kracht aan te vragen, tot uiterlijk 1 april 2022. Leefgeld wordt niet contant uitbetaald en niet overgemaakt naar een rekening van het gastgezin.

Geen recht op leefgeld

Het recht op leefgeld vervalt wanneer er loon uit werk of andere inkomsten zijn. Voor de overige gezinsleden die geen eigen inkomsten hebben, loopt het gewoon door. Wanneer men verhuist naar een opvanglocatie in een andere gemeente, dan stopt de uitkering van het leefgeld. In de nieuwe gemeente kan men opnieuw leefgeld aanvragen. Indien men geen volledige maand recht heeft op leefgeld, wordt leefgeld naar rato verstrekt. 

Start uitbetalingen

De eerste uitbetalingen zullen vanaf medio mei plaatsvinden. Om tot uitbetaling over te gaan, zijn er namelijk systeemaanpassingen nodig. Leefgeld kan wel al aangevraagd worden.