Gezellige gratis familie fietstocht langs agrarische bedrijven op 28 april 
Kom Loeren bij de Boeren

Loeren bij de Boeren wil de agrarische sector dichter bij de mensen brengen. Een zevental agrarische ondernemers en Waterschap Limburg openen in Ospel en Peel en Maas op zondag 28 april hun poorten. Een fraaie fietstocht van ca 30 kilometer leidt u langs diverse boerenbedrijven. Het is een belevenis om de verscheidenheid en diversiteit van zowel het landschap als de bedrijven te ervaren. U kunt dit zien, horen, voelen en proeven. Tijdens deze elfde editie van Loeren bij de Boeren wordt er extra aandacht besteed aan het thema LANDBOUW EN NATUUR.

De fietstocht door het mooie, Limburgse platteland brengt u bij: Bonou | Bo-Vers | Boerderijwinkel Bi-j Chantalle, Verkooijen Oesterzwammen, Aards, Maatschap Jacobs | Vee- en loonbedrijf Jacobs, Boomkwekerij - Giel Hekers in Ospel en Perk- en Kuipplantencentrum van Rees, Philipsen melkvee | Zorgboerderij KOE en Waterschap Limburg (dagadres Philipsen melkvee) in Meijel.

De agrarische sector ontwikkelt en vernieuwt zich steeds om zo aan de eisen van de huidige tijd te kunnen voldoen. Met name verantwoord ondernemen, innovatie en duurzaam produceren krijgen veel aandacht. Ook wordt van de ondernemer verwacht dat hij de juiste vakkennis heeft en in dialoog met zijn omgeving en consument blijft. De agrariër wil een eerlijk product produceren in een open en transparante werk- en vitale leefomgeving. Daarom laten onze deelnemers, u graag zien wat er allemaal op hun bedrijven gedaan wordt. Er is een programma voor jong en oud.

Voor kinderen zijn er speciale doe-activiteiten, een tekenhoek, springkussens, puzzeltocht, renbaan en nog tal van andere zaken. De kleurplaten kunnen op ieder bedrijf worden ingeleverd. Ze worden een aantal weken voor het evenement ook op basisscholen in de regio verspreid en u kunt ze downloaden via onze website.

Bezoekers krijgen verder informatie over waar de boer heden ten dage mee bezig is en hoe zij hun bedrijf met behulp van moderne, biologische en duurzame landbouw- en teelttechnieken runnen. U kunt ook informatie krijgen over dierenwelzijn, agrarisch natuurbeheer en hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken maar ook waar de schuurvlakken en de uitdagingen zitten. Soms met vergaande gevolgen en het onmogelijk lijkt om Landbouw en Natuur op bepaalde locaties samen te laten gaan. Verder geeft het Waterschap Limburg u inzicht in hun werkzaamheden op hun dagadres.

Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u dat Loeren bij de Boeren ook in de toekomst gratis toegankelijk blijft? 
Steun ons dan en scan de QR-code in het hart en doe een vrijwillige bijdrage.

Route

U kunt bij ieder bedrijf starten. Hier liggen onze flyers met de gegevens over de bedrijven en de route op u te wachten.

Wij vragen u dringend om de route in de aangegeven richting te volgen. Fietsen achterop de auto? U kunt uw auto onder meer parkeren op kerkplein in Ospel. Volgt u de route geheel met de auto? Volg dan goed de parkeerwijzers en aanwijzingen op!

Ga voor meer informatie naar www.loerenbijdeboeren.com of ga naar onze Facebook-pagina www.facebook.com/loeren.bijdeboeren.