Johan Bijlmakers 'Twee vliegen in één klap bij verbouwing'

Mogelijk had hij de zaken iets minder rigoureus aangepakt als er geen grote verbouwing in de planning stond. Dus besloten Johan Bijlmakers en zijn gezin maar gelijk door te pakken wat betreft de waterhuishouding rond hun woning.

“Wanneer je tuin piekfijn in orde is, ben je niet snel geneigd om een grote graafmachine over je gras te laten denderen”, vertelt Johan Bijlmakers lachend. “Maar aangezien bij een grote verbouwing ook de tuin helemaal op de schop zou gaan, hebben we het afkoppelen van de regenwaterafvoer van twee daken meegenomen bij de werkzaamheden. “ Naast dak- en een gedeeltelijke vloerisolatie en dubbel glas -een warmtepomp staat nog in de planning-  werden de werkzaamheden volledig uitbesteed. “Eén dag werk, nadat wateradviseur Jac Broens was komen kijken en ons van tips had voorzien. We hebben subsidie ontvangen, alhoewel die niet geheel de kosten dekte. Maar voor het goede doel mag je best wat over hebben.”

Het resultaat? In de tuin bevindt zich nu een zogenaamde ‘lavakoffer’ die dienst doet als infiltratieput. “Feitelijk is dat een put die gevuld is met lavastenen en omkleed is met geotex, een water doorlatende folie. Een geperforeerde slang doet dienst als drainagebuis. Op die lavakoffer is alle regenwaterafvoer aangesloten, waardoor het water dat van de daken komt, geleidelijk wordt teruggegeven aan de tuin.”

Vanuit zijn werk -hij is als aardrijkskundeleraar verbonden aan een middelbare school- is Johan Bijlmakers zich terdege bewust van het belang van zorg voor het milieu en een goede waterhuishouding. Ook in de klas komt deze problematiek ter sprake. “Ik merk dat er bij jongeren een toenemende bewustwording is dat dingen anders moeten. Naast zaken waar je als puber nou eenmaal mee bezig bent, bespeur ik betrokkenheid op het gebied van milieuzaken, vleesconsumptie -jonge vegetariërs zijn geen uitzondering meer-  en waterproblematiek. Zo was er een project waarbij leerlingen werden betrokken bij het opnieuw inrichten van het oude sportpark St. Louis in Weert. Ze hebben hun ideeën gepresenteerd bij de  gemeente. Een duurzame inrichting was daarbij een speerpunt. Ook zijn leerlingen met vragen langs geweest bij watermanager Giel van Eck, één van de initiatiefnemers van Waterklaar. Ik heb het idee dat bij jongere generaties de ernst van water- en milieuproblematiek niet onderschat wordt. Als leraar is het ook mijn taak om ze een beetje waker te schudden.”

Zowel privé als in zijn werk vindt Johan Bijlmakers het meer dan de moeite waard om te kijken wat er mogelijk is om wateroverlast, droogte en hittestress tegen te gaan. “Laten we allemaal een steentje bijdragen en probeer ook anderen te triggeren om een bijdrage te leveren.”

Johan Bijlmakers liet een lavakoffer installeren in zijn tuin
Johan Bijlmakers liet een lavakoffer installeren in zijn tuin.