Jeugdhulp

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet. Het is een taak van de gemeente om hulp te organiseren voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Weert en Nederweert) werken hierbij samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.

Doen wat nodig is

Het jeugdhulpbeleid bouwt op de eigen kracht en mogelijkheden van gezinnen en hun omgeving. Ouders zijn in eerste instantie zelf aan zet bij de opvoeding van hun kinderen. Zij bieden kinderen een goede basis om gezond en veilig op te groeien. Als het nodig is, vragen ze familie, vrienden en buurtgenoten om hulp. Voor laagdrempelige opvoedingshulp kunnen ze contact zoeken met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Tegelijk bouwt het jeugdhulpstelsel op het zo snel en vroeg als mogelijk hulp bieden als dat nodig is. Medewerkers van voorzieningen waar veel ouders/verzorgers en kinderen komen, kunnen helpen met het tijdig signaleren van problemen en het ondersteunen van het gezin. Zo helpen ook scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, huisartsen, jeugdgezondheidszorg, sportclubs en welzijnsorganisaties de jeugdigen of zijn gezin op weg. Blijkt dat het gezin het probleem niet zelf kan oplossen? Ook dan kan men voor passende hulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders/verzorgers en jeugdigen kunnen met alle vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het centrum biedt ondersteuning bij:

  • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen
  • complexe opvoed- en opgroeivragen
  • psychische en psychiatrische problematiek
  • vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte
  • aanvragen van persoonsgebonden budget (pgb)
  • doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp

Voor het consulteren van het Centrum voor Jeugd en Gezin is geen verwijsbrief nodig en de ondersteuning is gratis.

Contactgegevens Centrum voor Jeugd en Gezin

telefoon:    088-43 88 300 (iedere werkdag van 9.00-17.00 uur)
e-mail:       info@cjgml.nl
website:     www.cjgml.nl(externe link) (voor ouders/opvoeders)
website:     www.justyoung.nl(externe link) (voor jeugd 12+)

U bent welkom op de verschillende locaties van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer informatie over de locaties en de openingstijden.

Ontevreden? Een onafhankelijke vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u denkt dat u er niet over kunt praten met de hulpverlener of met de desbetreffende instelling, dan is het goed om te weten dat u terecht kunt bij een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon werkt voor een aparte stichting (het AKJ) en is dus niet in dienst van een jeugdzorginstelling of de gemeente. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u over uw rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een gesprek met de gemeente of een jeugdzorginstelling en/of de klachtencommissie. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is altijd gratis.

Op www.akj.nl(externe link) vindt u meer informatie en alle contactgegevens. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer (088) 55 51 000.

Informatie nodig, vragen?

U kunt met al uw vragen over opvoeding of jeugdhulp terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg. Op de website van het Centrum (www.cjgml.nl(externe link)) vindt u veel relevante informatie.