Jac Broens 'Nederweert loopt voorop met afkoppelen'

Ruim 30 jaar is Jac Broens werkzaam bij de gemeente Nederweert, met in zijn takenpakket riolering, openbare verlichting en waterzaken. Als ‘wateradviseur’ heeft hij de afgelopen tijd talloze huisbezoeken afgelegd en inwoners voorzien van een passend advies voor de afkoppeling van regenwater.  

Inmiddels hebben in Nederweert zo’n 200 particulieren en bedrijven het regenwater afgekoppeld, met een totaal dakoppervlak van ruim 63.000m². “Nederweert loopt voorop met afkoppelen met enkele andere gemeenten in Limburg. Ik bespeur er bij de inwoners van Nederweert veel enthousiasme voor”, vertelt Jac Broens. “Met name in de kleinere buurtschappen van de gemeente, spreekt het verhaal van het afkoppelen zich sneller rond en wordt er actie ondernomen. Het toekennen van subsidie vormt daarbij een stevige stimulans. Samen met inwoners en bedrijven ga ik op zoek naar een praktische oplossing. Bij particulieren wordt er daarbij wat strenger naar de voorkant van de woning gekeken dan naar de achterkant. Logisch, want wanneer je niet goed aan de voorkant  afkoppelt, verdwijnt het water alsnog in het riool, terwijl het aan de achterkant de tuin ten goede kan komen.”

Als voorbereiding op het afkoppelen worden de vierkante meters van de dakvlakken berekend, worden luchtfoto’s bekeken, wordt er ter plekke een schets gemaakt en krijgen belangstellenden tekst en uitleg hoe een aanvraag voor subsidie ingediend kan worden. “Zo’n huisbezoek kost je slechts een uurtje van je tijd. Dat noemen we ontzorging aan de voorkant”, zegt Jac Broens met een brede glimlach. 

“We zorgen voor een trajectbegeleiding van begin tot eind. Via een link naar de gemeentelijke website wijst alles vervolgens zichzelf. Wel is het belangrijk om eerst een afspraak te maken voor een vrijblijvend adviesgesprek, alvorens een subsidieaanvraag in te dienen. Verder zijn er weinig tot geen verplichtingen aan verbonden, behalve dan dat je binnen een half jaar na de voorlopige toekenning van de subsidie de afkoppeling uitgevoerd dient te hebben. ”

Als enthousiaste reiziger weet Jac Broens hoe belangrijk waterbeheer is. “Ik ben net terug van een reis naar Oman, waar waterschaarste een groot probleem is. Wadi’s stonden vaak droog en de zomer moest nog beginnen Misschien niet helemaal vergelijkbaar, maar ook in Nederland kampen we ‘s zomers met een fiks watertekort. Dan is afkoppelen een kleine moeite, waar je veel goeds mee doet.”

Afkoppelen verloopt in principe probleemloos, toch heeft Jac Broens nog een tip. “Hou bij het afkoppelen altijd rekening met ontluchting van de hemelwaterafvoer. Zo voorkom je stankoverlast. En kijk ook eens op de website van waterklaar.nl. Daar vind je enorm veel tips en ideeën voor goed waterbeheer. ” Staat genoteerd. 

Jac Broens 'Nederweert loopt voorop met afkoppelen’