Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats met de gemeenteraad. In deze evaluatie wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar en wordt vooruit gekeken naar het nieuwe jaar.